Sindikati građevinarstva: izmene zakona o sezonskom radu znače ukidanje osnovnih prava radnika

Predstavnici građevinaca smatraju da bi proširenje dejstva zakona o sezonskom radu dovelo do dodatnog ugrožavanja bezbednosti radnika na gradilištima i otvorilo prostor za spuštanje cene rada i nivoa radnih prava kako za strane tako i za domaće građevince.

Jedno od gradilišta u Beogradu; Foto: Marko Miletić / Mašina

Radna grupa za pripremu nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima koju je formiralo Ministarstvo rada se prvi i poslednji put sastala sredinom decembra. Članovima ovog tela je u Ministarstvu rečeno da je epidemiološka situacija razlog izostanka sastanaka. Ipak neki od naših sagovornika veruju da je stvarni razlog neviđanja pokušaj da se od javnosti prikrije priširivanje dejstva ovog zakona.

nekoliko članaka koje smo objavili na Mašini mogli ste da se upoznate sa problemima koje sa sobom nosi proširenje dejstva zakona o sezonskom radu. Većina naših sagovornika je, osim istaknute uloge NALED-a u ovom procesu, kao najveći problem isticala uvođenje sezonskog rada u oblast građevinarstva.

Ovako Saša Dimitrijević, predsednik Granskog sindikata građevine, industrije građevinskog materijala, drvne industrije i putne privrede „Nezavisnost“ za Mašinu komentariše ideju proširenja dejstva zakona o sezonskom radu.

Saša Dimitrijevi; Foto: Facebook
Saša Dimitrijevi; Foto: Facebook

On smatra da je želja predlagača izmena i dopuna zakona da se suzbije rad na crno, „plemenita ali neiskrena“. Dimitrijević veruje da je pozadina „nešto sasvim drugo“:

Skrivena namera je da se poslodavcima omogući angažovanje što jeftinije radne snage. Ovaj predlog izmena i dopuna zakona otvara mogućnost jednostavnijeg angažovanja i stranih radnika u građevini. Pripremaju se veliki infrastrukturni radovi tako da može biti da se vlast priprema za to kako bi mogla lakše da angažuje veći broj radnika.

Sa ovim je saglasan i Saša Torlaković, predsednik Granskog sindikata radnika građevinarstva i industrije građevinskih materijala Saveza samostalnih sindikata Srbije koji nam je dostavio svoje mišljenje o izmenama i dopunama zakona o sezonskim poslovima u kojem se između ostalog kaže:

Cilj izmena i dopuna jeste potpuno ukidanje osnovnih prava radnik iz radnog odnosa.

Saša Torlaković; Foto: Danas
Saša Torlaković; Foto: Danas

Mnogo briga za građevince

Javnost je često suočena sa vestima o pogibijama radnika na građevini, a o problemima zaštetite na radu na gradilištima smo i ranije razgovarali sa Dimitrijevićem i Torlakovićem, predsednicima dva najveća sindikata građevinaca.

Obojica su deo radne grupe koja bi trebala da napravi nacrt izmena i dopuna zakona o sezonskom radu i smatraju da će bezbednost radnika biti dodatno ugrožena ukoliko vlast usvoji ove izmene kako ih je predložio NALED. U dokumentima koja su predložena radnoj grupi stoji i mogućnost angažovanja maloletnih lica na poslovima koji nose visok rizik.

Jedna od najvećih opasnosti leži i u tome što NALED i ostali predlagači ovakvog načina radnog angažovanja predviđaju da se ono odnosi i na maloletna lica znači na one od 15 godina i na one koje su na srednjem stručnom obrazovanju što je nedopustivo i u suprotnosti sa svim Konvencijama vezanim za prava deteta i Zakon o radu, Zakon o bezbednosti i zdravlja na radu Zakon o omladini i Uredbe o utvrđivanju opasnog rada za decu, kaže Saša Torlaković.

„To su poslovi sa povećanim rizikom“, dodaje Dimitrijević, i „čak i kada nisu u pitanju maloletna lica, pitanje je da li je i kako moguće obučiti radnika u kratkom roku da radi na tim poslovima“.

Posebno u sferi građevinarstva bi se upravo povećao broj pogibija i povreda jer se to upravo najviše i dešava na poslovima koji su navedeni kao fizički – pojednostavljeni poslovi u građevini (utovar, istovar materijala i alata, ručni iskop i nasipanje zemlje, čišćenje gradilišta, pogotovo ako bi se taj rad odnosio na maloletna lica, dodaje Torlaković.

Gotovo svi naši sagovornici iz sindikata su isticali da građevina nije sezonski posao te da kao takva ne može ni biti deo ovog zakona.

Građevina nije sezonski posao već duže vreme, tehnologija i materijali su napredovali. Pitanje je samo koliko radnici mogu da izdrže, kaže Dimitrijević za Mašinu.

Ipak, izgleda da su mnogi spremni da izdrže te napore ali i da žele da budu adekvatno plaćeni za svoj rad – „Ljudi odlaze iz zemlje“, iskren je Dimitrijević, „imamo manjak stanovništva a ne samo građevinskih radnika“.

Prethodni članak

Raste broj nezaposlenih. Posebno pogođeni prekarni radnici i mladi

Železnice: plate ispod minimalca, veliko nezadovoljstvo među radnicima

Sledeći članak