Šta može doneti produžetak radnog veka na 70 godina starosti?

Foto: Oktobarski salon / Facebook

Radni vek u Srbiji mogao bi biti produžen do navršenih 70 godina života za one koji to žele, ako se usvoji inicijativa za izmenu Zakona o radu, koju su, kako piše list Politika, prihvatili eminentni stručnjaci na savetovanju o aktuelnim pitanjima savremenog zakonodavstva u Budvi.

Na savetovanju u organizaciji Saveza udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske je rečeno da bi zaposleni mogli da ostanu u radnom odnosu još pet godina posle ispunjenja uslova za starosnu penziju ako to sami žele ali i ako postoji potreba poslodavca za njihovim radom.

Najavljenim novim odredbama o mogućnosti produženja radnog odnosa posle 65. godine navodno se ne bi menjale odredbe Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Po tom zakonu starosna penzija za muškarce se može ostvariti s navršenih 65 godina života i 15 godina radnog staža, dok se za žene granica pomerila poslednji put početkom ove godine. Tada je iz Ministarstva za rad, socijalna i boračka pitanja najavljeno da će se starosna granica za penziju pomerati progresivno do 2032. godine, tako da granica za žene bude 65 godina starosti.

Shodno Zakonu o radu, zaposleni koji je ispunio uslov za odlazak u penziju prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, može slobodno da odluči da li će ostvariti pravo na penziju, ili će nastaviti da radi do navršenih 65 godina, što je granica za odlazak u starosnu penziju ali i granica navršavanja radnog veka u ovom trenutku.

Mario Reljanović iz Instituta za uporedno pravo navodi da ova inicijativa za izmene Zakona o radu sama po sebi nije iznenađujuća, već može biti tehničkog karaktera kako bi se uskladile granice radnog veka i granice za starosnu penziju jer je nelogično da one budu iste: „Ako je reč o povećanju godina života kao uslovu za navršenje radnog veka, što je regulisano Zakonom o radu, onda je to logična posledica trenutne granice koja je istovremeno i granica za starosnu penziju“.

Međutim, ove izmene se mogu iskoristiti i za neke buduće izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje bi mogle da nas neprijatno iznenade ukoliko dođe do povećanja granica za starosnu penziju na 67 godina, što je trend u drugim evropskim zemljama, navodi Reljanović.

U Hrvatskoj je od početka ove godine počelo postepeno pooštravanje uslova za odlazak u penziju pa je najavljeno pomeranje granice za starosnu penziju na 67 godina. Zbog toga su sindikati reagovali referendumskom inicijativom „67 je previše“.

Stefan Aleksić, istraživač Clean Clothes Campaign u Srbiji smatra da je ovo rešenje zapravo jedan od mehanizama kojim se uslovi rada prilagođavaju potrebama investitora i privatnih preduzetnika.

Jedan broj industrija u našoj zemlji uveliko ovisi o starijim i iskusnijim radnicama. Takva je, na primer, situacija u tekstilnoj industriji: radnici i radnice koji su mlađi se lako odlučuju da loš i slabo plaćen posao zamene nekim boljim, ili se čak odluče i da budu nezaposleni. Starije radnice, sa jedne strane imaju i pritisak izdržavanja porodice a sa sa druge strane se teže i odlučuju na, na primer, privremeni rad u inostranstvu, kaže Aleksić.

Ovaj predlog o mogućnosti produžetka radnog veka biće upućen nadležnim ministarstvima koja su ovlašćena da Vladi Srbije predlože izmene i dopune Zakona o radu, o čemu bi na kraju odlučila Skupština Srbije.

I.P.

Prethodni članak

Protest za odbranu Asanža i slobode govora

Slučaj Asanž i hipokrizija zapadne demokratije

Sledeći članak