Marš sa Drine dobili pismo o namerama potpisano između Vlade Srbije i EU

Iz pokreta Marš sa Drine navode da pismo sadrži detalje o planovima za pristup kritičnim sirovinama iz Srbije i ocenjuju da „EU želi da pretvori Srbiju u rudarsku koloniju“.

Iz pokreta Marš sa Drine navode da pismo sadrži detalje o planovima za pristup kritičnim sirovinama iz Srbije i ocenjuju da „EU želi da pretvori Srbiju u rudarsku koloniju“.

Međunarodne i organizacije iz Srbije protestovale u Londonu tokom skupštine akcionara Rio Tinta

Protiv projekta rudnika u Jadru nastupila je koalicija domaćih i međunarodnih organizacija koju koordinira London Mining Network, mreža nevladinih organizacija koje se bore protiv negativnih uticaja londonskih kompanija.

Protiv projekta rudnika u Jadru nastupila je koalicija domaćih i međunarodnih organizacija koju koordinira London Mining Network, mreža nevladinih organizacija koje se bore protiv negativnih uticaja londonskih kompanija.

Aktivisti iz nekoliko zemalja udružuju se u borbi protiv rudarenja litijuma

Aktivističke organizacije iz Čilea, Portugala, Nemačke, Španije i Srbije potpisale su devetog jula „Jadarsku deklaraciju“, posvećujući se razmeni znanja i iskustava u borbi protiv iskopavanja litijuma.

Aktivističke organizacije iz Čilea, Portugala, Nemačke, Argentine i Srbije potpisale su devetog jula „Jadarsku deklaraciju“, posvećujući se razmeni znanja i iskustava u borbi protiv iskopavanja litijuma.