Video: 100 godina Komunističke partije Jugoslavije

Ove godine se obeležava stogodišnjica od osnivanja Komunističke partije Jugoslavije.

Ove godine se obeležava stogodišnjica od osnivanja Komunističke partije Jugoslavije.

Partija je osnovana na Kongresu ujedinjenja socijaldemokratskih partija i organizacija koji je održan u Beogradu od 20. do 23. aprila 1919. godine pod nazivom Socijalistička radnička partija Jugoslavije (komunista). Već sledeće godine usvojen je i prvi program Partije, a ime je promenjeno u Komunistička partija Jugoslavije.

Partiju su od osnivanja pratile državna politička represija, zabrana rada i javnog delovanja, ali je i pored toga uspela da organizuje radnike i radnice u urbanim i fabričkim centrima, kao i mnogobrojno seljačko stanovništvo, solidarno pomaže antifašističku borbu tokom Španskog građanskog rata, predvodi Narodnooslobodilački pokret za oslobođenje od fašizma, stvori nove emancipatorne oblike društvenosti. Decenijama unazad ideja levice i socijalizma politički se diskredituje i pod stalnim je napadom. Ipak, i dalje je jedina koja daje emancipatorske perspektive na postojeće ekonomske i političke krize savremenog društva.

Prethodni članak

Godina bez leta: o nesavršenosti kao borbenom alatu

Otvorena kancelarija za pružanje saveta radnicama u Zrenjaninu

Sledeći članak