EU kriminalizuje štetu po životnu sredinu „uporedivu sa ekocidom“

Direktiva kažnjava najteže slučajeve ekološke štete, uključujući gubitak staništa i nelegalnu seču.

Osečena debla

Evropska unija je postala prvo međunarodno telo koje je kriminalizovalo veliku štetu po životnu sredinu koja je „uporediva sa ekocidom“, piše Gardijan.

Zakonodavci EU su se 16. novembra dogovorili da pooštre direktivu bloka o ekološkim zločinima koja kažnjava najteže slučajeve uništavanja ekosistema, uključujući gubitak staništa i nelegalnu seču. Direktiva o ekološkim zločinima će biti formalno usvojena na proleće, a države članice će nakon toga imati dve godine da je unesu u nacionalno zakonodavstvo, piše britanski list.

Tekst ne uključuje reč „ekocid“, već se u njegovoj preambuli kaže da namerava da kriminalizuje „slučajeve koji se mogu uporediti sa ekocidom“. To se odnosi na aktivnosti koje uzrokuju rasprostranjenu, značajnu i nepovratnu ili dugotrajnu štetu velikim ili važnim ekosistemima, staništima ili kvalitetu vazduha, zemljišta ili vode.

Definicija iz direktive se oslanja na definiciju ekocida koju je 2021. razvila međunarodna komisija pravnih eksperata. Definicija je primarno namenjena za upotrebu u međunarodnom zakonodavstvu, ali usvajaju je i nacionalna.

Aktivnosti koje će se kriminalizovati uključuju zahvatanje vode, reciklažu brodova i zagađenje, unošenje i širenje invazivnih stranih vrsta i uništavanje ozona. Obuhvataće i aktivnosti za koje postoje dozvole ako su dozvole stečene prevarom ili na koruptivana način.

Naglašava se da, ipak, direktiva ne obuhvata, izlovljavanje ribe, prevare na tržištu ugljenika i izvoz toksičnog otpada u zemlje u razvoju. Takođe, ne širi se na prekršaje počinjene van granica EU u ime kompanija EU.

„Zakon uvodi nove kazne, od zatvorske kazne za pojedince do isključenja iz pristupa javnim fondovima za kompanije. Države članice će takođe moći da biraju da li da uvedu kazne za kompanije na osnovu proporcije njihovog prometa (do 5% u zavisnosti od krivičnog dela) ili fiksnih iznosa do 40 miliona evra (35 miliona funti)”, navodi Gardijan.

Sporazum je rezultat višemesečnih pregovora između Evropskog saveta, komisije i parlamenta, kao i kampanje civilnog društva, među čijim organizacijama se u ovoj kampanji ističe Stop Ecocide International.

I.K.

Prethodni članak

Zašto se svako malo manipuliše brojevima abortusa u Srbiji?

Zdravlje treba da bude najvažniji deo nacionalnih planova za borbu protiv klimatskih promena

Sledeći članak