Kao društvo i kao roditelji izborimo se za bezbednost dece i posvetimo se stvaranju kvalitetnog obrazovnog sistema, poručuju iz inicijative „Za spas beogradskih vrtića“

Udruženi roditelji skreću pažnju na probleme u predškolskom sistemu, od ukidanja kuhinja, do opasnosti privatizacije i ističu važnost kvalitetne nege i brige za budućnost društva.

Inicijativu „Za spas beogradskih vrtića“ su pokrenuli roditelji iz PU Dečji dani, najpre iz vrtića Skadarlija – iz više vrtićkih grupa, kao i roditelji iz drugih vrtića u okviru PU Dečji dani, podstaknuti informacijama koje su dali sindikati i koje su prikupljali u proteklim nedeljama iz kontakta sa zaposlenima u vrtićima i na osnovu pristupa informacijama od javnog značaja.

U saopštenju za javnost, udruženi roditelji poručuju da neće prihvatiti da neko ugrožava bezbednost i dobrodit dece kroz dalje urušavanje vaspitnih i obrazovnih institucija i smatraju da naši najmlađi ne smeju biti izloženi olakim rešenjima, za koje ne postoji ni saglasnost roditelja, niti transparetnost u odlučivanju.

Uvođenje keteringa je pretnja po bezbednost dece

Kako se u saopštenju navodi, uvođenje keteringa umesto kuhinja podrazumeva odlazak stručnog kadra koji pored primarnog posla predstavlja ispomoć vaspitačima, i time se posredno stvara pretnja za bezbednost dece. 

„Kad ih više ne bude, ko će ostati s decom? Povećava se rizik od povreda i nesreća. Takođe, u slučaju npr. požara, upravo bi se ovo osoblje angažovalo u spasavanju dece jer higijeničarke, servirke i kuvarice znaju svako dete ponaosob, i šta voli ili šta sme da jede i uživaju njihovo poverenje. One su čuvari naše dece, njima poznata lica u najosetljivijem uzrastu i periodu odrastanja. Priprema hrane za decu s alergijama takođe zahteva stručnjake i ozbiljnu logistiku“, navodi se u saopštenju.

Roditelji takođe ističu da bi uvođenjem keteringa i kvalitet ishrane nesumnjivo opao, ukoliko bi se hrana dostavljala u upitnim ambalažama, suva i hladna, od strane ketering agencija, umesto da je osmišljavaju nutricionisti i pripremaju stalno zaposleni u već postojećim kuhinjama koje ispunjavaju visoke standarde opreme i procesa rada.

Oni ukazuju i na ekološki aspekat keteringa, za koji su potrebne plastične ambalaže, većea potrošnja energije, povećanje saobraćaja radi transporta hrane – a sve za suvu, hladnu i brzu hranu koja može biti neutvrđenog kvaliteta.

Na poslednjem održanom sastanku direktora svih predškolskih ustanova čiji je osnivač Grad Beograd, kome su prisustvovali i predstavnici Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu, data je informacija da se ne planira prelazak na unajmljivanje agencija za usluge keteringa, čišćenja i drugih, a da ustanove nastavljaju da posluju na uobičajeni način.

Umesto obroka salveta

Osim problema bezbednosti i kvaliteta, uvođenje keteringa značilo je i ukidanje posebne ishrane za decu. Roditeljima dece s alergijama je rečeno da sami donose obroke ili da ih dovode posle doručka, a odvode pre ručka. „Nismo se tako brzo snašli da organizujemo hranu. Moj sin je pre neki dan umesto obroka dobio salvetu”, izjavila je za medije jedna majka iz PU Dečji Dani.  

Pod pritiskom roditelja u PU Dečji Dani vraćeni su obroci za alergičnu decu za ovu kalendarsku godinu počev od 22.05.2023. Roditelji su nakon organizovanja sastanka između Visoke hotelijerske škole i uprave kao premošćavanje krize čak i ponudili svoj volonterski rad dok se ne nađu dugoročna rešenja. O ishodu sastanka još uvek nisu obavešteni.

A gde su radnici?

U dopisu koji su roditelji poslali PU „Dečji dani“, navodi se da predškolske ustanove nisu učinile ozbiljne napore da animiraju nadležne da se zaposli osoblje i podignu njihove plate. Na minoran broj upućenih molbi nisu dobili odgovor Sekretarijata. 

Roditelji tvrde da predškolske ustanove nisu adekvatno oglašavale radna mesta koja su radnici napustili, što je u suprotnosti sa tvrdnjama da su oglasi stalno otvoreni i svuda postavljeni – jednostavnim pretragama se lako utvrđuje da nije tako, a dobijene informacije od javnog značaja o oglašavanju radnih mesta to potvrđuju. Prema navodima roditelja, PU „Dečji dani“ dala je samo jedan oglas 2021. i to kako bi zaposlio na neodređeno lica koja su već radila na određeno vreme godinama.

U dopisu direktorke PU „Dečji dani“ navodi se da prema Pravilniku o sistematizaciji radnih mesta po grupama u Ustanovi treba da bude zaposleno: 14 radnika koji pripremaju hranu, 22 radnika koji servisiraju hranu, 56 radnika koji rade na održavanju higijene i 11 radnika koji obavljaju tehničke poslove, ukupno 123 radnika. 

Trenutno je u Ustanovi zaposleno: 9 radnika koji pripremaju hranu, 18 radnika koji servisiraju hranu, 51 radnika koji rade na održavanju higijene i 9 radnika koji obavljaju tehničke poslove, ukupno 87 radnika. Od ovih 87 radnika – 13 je na bolovanju, što znači da posao u obimu predviđenom za 123 radnika trenutno obavlja 74 radnika.

Trojanski konj privatizacije 

Prema rečima uprave zbog nedostatka radnika koji servisiraju hranu u vrtiću je uvedeno da deca jedu u podrumskim prostorijamna u fiskulturnoj sali. Roditelji smatraju da ovo opravdava njihove sumnje da je ovo samo izgovor kako bi se napravio korak bliže keteringu, kako bi roditelji postepeno prihvatili kako nema osoblja.

Roditelji upozoravaju da uništavanje dobre državne usluge, uz nametanje „besplatne” zamene, smanjiti kvalitet usluge i na kraju uvesti naplaćivanje – to je formula privatizacije.

„A kad budu uništili javne vrtiće – idemo svi u privatne, gde se za svaki dan neodlaska smanjuje refundacija. Dete ti je bolesno, hoćeš na odmor – izvoli plati 10.000 dinara. Možda bude i 20.000. Dokle će da idu? Dokle ćemo da dozvolimo?” upitala se jedna majka.

Zastrašivanje zaposlenih

Kada su se roditelji opravdano oglasili – otpočelo je sa zataškavanjem i zastrašivanjem zaposlenih, pretnjama o premeštaju vaspitačica koje govore o problemima. U roditeljske savete su delegirani predstavnici koji ne žele da diskutuju o ovim problemima, ali se zbog važnosti teme, jedan broj roditelja odlučio da reaguje na sve raspoložive načine.

Roditelji koji su pokrenuli ovu inicijativu žele da ohrabre roditelje iz ostalih vrtića, gde ih uveravaju da uvođenja keteringa neće biti i da sve ostaje po starom – da se obrate svojim upravama i traže informacije zvaničnim putem vezane za spiskove zaposlenog tehničkog osoblja, evidenciju dolazaka, broj onih koji su otišli, da pitaju gde su objave oglasa i napori da se zaista zaposli adekvatan broj pažljivo selektovanih kadrova koji provode vreme u blizini naše dece.

Tragedija koja je nedavno pogodila čitavo otkrila je manjkavosti školskog sistema, a roditelji je vide kao opomenu. „Kao društvo i kao roditelji izborimo se za bezbednost dece i posvetimo se stvaranju kvalitetnog sistema predškolskog i školskog obrazovanja, kako oglašavanjem u javnosti tako i svim drugim vrstama zalaganja za kvalitet nege i brige o novim generacijama“, poručuju roditelji u saopštenju. 

Kako ste ranije mogli da čitate na Mašini, roditelji su, zajedno sa pedagozima i beogradskim odborom stranke Zajedno, pokrenuli peticiju za kvalitetne i bezbedne vrtiće.

Prethodni članak

200.000 prosvetara štrajkuje u Rumuniji, danas pregovori, sutra protest

Spasovdanska litija — za svu decu Srbije?

Sledeći članak