Krov nad glavom podneo Inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Osnovni cilj inicijative Združene akcije Krov nad glavom je da se zaštite ljudi koji su u opasnosti od iseljenja iz svog jedinog doma.

Združena akcija Krov nad glavom uručila je danas Inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o izvršenju i obezbeđenju Ustavnom sudu i održala je tim povodom konferenciju za štampu u Medija centru.

Inicjiativa za ocenu ustavnosti nudi argumente zašto Ustavni sud treba da pokrene postupak ocene ustavnosti Zakona o izvršenju i obezbeđenju, a na tom sudu je da donese odluku da li će da pokrene takav proces.

Jedan od najznačajnih ciljeva ove inicijative je da se zaštite ljudi čiji je jedini dom predmet izvšenja, objasnila je na konferenciji za štampu advokatkinja Nevena Nikolić i zapitala se da li je u duhu demokratskog društva da dozvolimo da se dužnik iseli iz svog jedinog doma.

Nikolić je ukazala na odbredbe Zakona o izvršenju i obezbeđenju koje krše Ustav Republike Srbije. Jedna od takvih je odredba koja ovlašćuje izvršitelja da otvori stan izvršnog dužnika bez njegovog pristanka. Takvom odredbom zakon krši pravo na nepovredivost stana koje je garantovano Ustavom.

Zakona o izvršenju i obezbeđenju pokazuje da vlasti donose zakone koje idu na ruku moćnih, istakla je na konferenciji za štampu aktivistkinja KNG Ivana Anđelković.

Osim toga što ne brani jedini dom ljudi, Zakon o izvršenju kriminalizuje solidarne akcije putem kojih aktivisti i građani pružaju podršku ugroženima.

Anđelković je istakla da zakonodavac propisivanjem kazni za ometanje izvršenja pokušava da spreči podršku kojom trenutno raspolažu oni kojima je jedini dom ugrožen. Osim kazni, zakon je omogućio elektronske aukcije stanova pod izvršenjem, čime se takođe zaobilazi mogućnost prisustva javnosti koja bi mogla da spreči prodaju.

„Zakona o izvršenju i obezbeđenju predstavlja veliko kršenje ljudskih prava i u pitanju je anticivilizacijski zakon“, naglasila je advokatkinja Jelena Pavlović.

Prema Pavlović Zakon o izvršenju je javnim izvršiteljima dala sudsku vlast. Naime, banka ne mora da dokazuje ispravnost založnih izjava, dokumenata koji su osnova za izvršne isprave, a član 5 zakona zabranjuje sudu da ispituje zakonitost i pravilnost izvršne isprave.

Osim štetnih učinaka Zakon o izvršenju, Jelena Pavlović je skrenula pažnju i na aktivnosti Komore izvršitelja. Komora, umesto da se pozabavi problemima zakona, traži od javnog tužilaštva da se zabrani Združena akcija Krov nad glavom i da se podnose krivične prijave protiv policajaca koji odbiju da učestvuju u izvršenju, odnosno da se izvršenja obezbeđuju privatnim obezbeđenjem.

Paradoksalnost Zakona o izvršenju potcrtava činjenica da je država dozvolila javnim izvršiteljima da prodaju neuknjižene stanove, što sami vlasnici nisu u zakonskoj mogućnosti da urade, rekla je Pavlović.

Kako smo ranije pisali, pravo na adekvatno stanovanje je ljudsko pravo zagarantovano međunarodnim konvencijama, koje su deo pravnog poretka Srbije. Ipak, svaka peta osoba na svetu i svaka deseta osoba u Srbiji strahuje od gubitka krova nad glavom. U situaciji pandemije, uslovi stanovanja još više dobijaju na značaju, jer je kućna izolacija jedna od glavnih mera u sprečavanju širenja virusa. Međutim, čak ni tokom pandemije prinudna iseljenja ljudi iz njihovih jedinih domova nisu prestala, a aktivisti koji se bore protiv deložacija i dalje su na udaru izvršitelja, poverilaca, ali i države.

A.J.

Prethodni članak

Izrazito loši uslovi smeštaja stranih radnika koji grade fabriku Linglong u Zrenjaninu

Zbog ispitivanja litijuma zagađeni bunari pitke vode meštana u valjevskom kraju

Sledeći članak