Povodom Svetskog dana borbe protiv siromaštva inicijativa A 11 je pokrenula kampanju „(Anti)socijalne karte“

A 11 - Inicijativa za ekonomska i socijalna prava ukazuje na posledice primene Zakona o socijalnoj karti i traži njegovo povlačenje.

Romsko naselje u Zemunu

U susret obeležavanju Svetskog dana borbe protiv siromaštva, A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava pokrenula je kampanju „(Anti)socijalne karte“ kojom skreće pažnju na negativne posledice primene novog Zakona o socijalnoj karti.

Ovaj zakon je stupio na snagu u martu ove godine, a njime je predviđeno uvođenje automatizacije i algoritma u odlučivanju centara za socijalni rad, kao i prikupljanje i obrada 135 ličnih podataka o licima koja su korisnici socijalne pomoći, što je predstavljeno kao važan iskorak ka unapređenju sistema socijalne zaštite i put ka „pravednijem ostvarivanju socijalnih prava građana“.

Iz A 11 navode da je glavni argument za ove zakonske promene bio da u sistemu socijalne zaštite ne postoji razmena podataka i da se zbog toga socijalna pomoć ne isplaćuje onima kojima je najpotrebnija.

„Iako je proklamovani cilj donošenja Zakona bio unapređenje sistema socijalne zaštite, praksa pokazuje da je posledica, a mi kažemo i posredni cilj zakona, ta da se što je moguće više ljudi isključi iz sistema socijalne zaštite“, tvrde iz Inicijative.

Kako stoji u saopštenju, pre primene Zakona o socijalnoj karti broj korisnika novčanih socijalnih davanja bio 211.266. Nakon početka primene zakona ovaj broj se smanjio na 189.036 lica. Dakle, u periodu od februara do avgusta, više od 10 procenata korisnika je isključeno iz sistema socijalne zaštite, dok se istovremeno siromaštvo nije smanjilo za više od 10 procenata.

Iz Inicijative smatraju da je uvođenje Socijalnih karti i kompjuterskog odlučivanja o pravu na socijalnu pomoć dovelo do potpune dehumanizacije ovog procesa, a u isto vreme i do nemogućnosti kontrolisanja i nadzora postupaka, jer algoritam nije transparentan i nije dostupan javnosti.

„Uzimajući u obzir sve problematične odredbe Zakona o socijalnoj karti, davanje mogućnosti algoritmu da sam odlučuje o gubitku prava dovoditi do ozbiljnog kršenja prava najugroženijih građana i građanki. Umesto tehnoloških prečica, potrebno je kreirati sveobuhvatan pristup reformi sistema socijalne zaštite, sa posebnim fokusom na poštovanje ljudskih prava“, poručuju u saopštenju.

Nakon što su pre nekoliko meseci podneli inicijativu Ustavnom sudu za procenu ustavnosti Zakona, Inicijativa A 11 sada zahteva njegovo hitno povlačenje, usled činjenice da je primena Zakona dovela do masovnog smanjivanja broja korisnika socijalne pomoći.

A.G.A.

Prethodni članak

Danas je godišnjica borbe prosvetara – solidarne akcije i protesti širom Mađarske

Zaštitnici novosadskog priobalja: „Ukoliko dođe mašina, ići ćemo pred nju“

Sledeći članak