Presude Višeg suda obesmišljavaju izborno pravo, smatra Ilić

Viši sud u Beogradu je trećeg decembra odbio tri od devet žalbi koje su podneli građani čiji potpisi i lični podaci su nezakonito korišćeni na listama kojima oni nisu dali podršku.

„Ono što je naš stav i moj lični je da smo mi juče dobili tri presude koje su potpuno obesmislile izborni postupak kojima nam je sud poslao poruku da na izborima može da učestvuje svako ko skupi tuđe lične podatke i ko pribavi pečat organa ili dovoljno dobru kopiju, falsifikat tog pečata“, izjavio je Vladica Ilić iz Beogradskog centra za ljudska prava na konferenciji za medije koju su četvrtog decembra u prostorijama Gradske izborne komisije u Beogradu održali predstavnici koalicije Srbija protv nasilja u GIK-u. Na konferenciji su govorili i Sofija Mandić i Zoran Alimpić.

Ilić je prokomentarisao da je Viši sud poslao poruku da podnošenje liste koja nema podršku ili čiji je jedan deo podrške lažan i sporan uopšte ne dotiče izborni postupak, nego da pitanje falsifikata treba da se razmatra naknadno u kontekstu nečije krivične odgovornosti ili građansko-pravne odgovornosti.

„Ovim je potpuno obesmišljena i ustavna zaštita izbornog prava, potpuno obesmišljena odredba Ustava koja kaže da je izborno pravo u Srbiji slobodno, a to izborno pravo podrazumeva ne samo pravo građanog člana da slobodno donesu odluku o tome koga će na izborni dan podržati već i pravo građana da slobodno odluče da li će ili neće i koga podržati kao izbornu listu koja učestvuje na nekim izbornima“, naglasio je Ilić.

On je ocenio da ove presude mogu uvesti Srbiju u ozbiljnu političku krizu, tako da se na izborima za 7 ili 8 od 13 ili 14 izbornih lista postavljaju ozbiljne sumnje kako su tu uopšte dospele. Ilić je naglasio da postojanje jednog falsifikovanog potpisa na nekoj listi ne treba da se odbacuje pod izgovorom da ih „inače ima dovoljno“, već da izazove sumnje u validnost ostalih potpisa i adekvatnu proveru istih, koja je izostala.

Svaki falsifikovani potpis bi trebalo da uzrokuje proveru svih potpisa

Do saznanja da na većem broju lista ima falsifikovanih potpisa GIK je došao na osnovu prijava građana prošle sedmice. Građani su nakon toga podneli žalbe protiv odluke GIK-a Višem sudu u Beogradu. Viši sud je doneo rešenja u slučaju tri od deset zasad podnetih žalbi.

Primera radi, u slučaju Žalbe Jelene Zorić, koja je podnela prigovor protiv proglašenja liste „Ćale, ovo je za tebe“ tročlano veće koje su činile sudije Višeg sudu u Beogradu Svetlana Aleksić, Ivana Ramić i Lidija Pavlović su donele presudu u kojoj su navele da je podnet samo jedan prigovor i to od strane Jelene Zorić, a da je ta lista dostavila više od 3.000 izjava koje su overene od strane nadležnih overitelja i da se zbog toga ne dovode u pitanje postojanje dovoljnog broja potpisa za proglašenje izbornje liste, kako je objasnio Ilić.

Tročlano veće u sastavu sudija Nikola Mikić, Tatjana Sretenović i Dušana Gatonović su odbacili žalbu koalicije Srbije protiv nasilja protiv odluke GIK-a koja se odnosila na proglašenje izbornje liste Miša Vacić da se vojska na Kosovo vrati. Pored argumenta da lista inače sadrži dovoljno potpisa, presuda sadrži argument da građanka koja je tvrdila da je nije dala potpis Vaciću nije podnijela žalbu na sudu.

„Sudu nije bilo dovoljno što je ta građanka podnela prigovor Gradskoj izbornjoj komisiji u kojem je navela da su njeni podaci falsifikovani i da ona tu podršku nije potpisala. Zatim piše da nije podnet nijedan dokaz na osnovu kog bi se moglo dovesti u pitanje dovoljan broj potpisa“, parafrazirao je Ilić. On je podsetio da je RIK, nakon što se saznalo za falsifikovanje pojedinih potpisa, sproveo proveru koja je ukazala na to da je u gradskoj upravi Vranje i na Novom Beogradu lažno overeno čak 6.000 potpisa, ali da se sud na to ne obazire.

Slede ustavne žalbe

Ilić je dodao da će pravni tim koalicije Srbija protiv nasilja u narednim danima podneti podneti ustavne žalbe odnosno pomoći građanima koji budu želeli da podnose ustavne žalbe. „Mi se nadamo da će Ustavni sud imati sluha da kad bude primio ustavne žalbe po njima prvotno donese odluke jer ove presude i ovi navodi koji više nisu samo navodi Sofije Mandića, Zorana Alimpića, mene ili drugih članova Gradske izborne komisije već i građana čiji su potpisi falsifikovani“, izjavio je Ilić.

I.K.

Prethodni članak

Hert Vilders – antiislamski populista ili nešto mnogo gore?

Da li nam i decu rađa Aleksandar Vučić?

Sledeći članak