RERI: Linglongu izdata građevinska dozvola na osnovu poništenog rešenja o proceni uticaja

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu tvrdi da je Gradska uprava Zrenjanina kompaniji Linglong nezakonito izdala građevinsku dozvolu za izgradnju skladišta otpada

Ulaz na gradilište Linglonga

„Gradska uprava Zrenjanina izdala je kompaniji Linglong nezakonitu građevinsku dozvolu za izgradnju skladišta otpada, na osnovu rešenja o proceni uticaja koje je prethodno poništio Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, po žalbama Građanskog preokreta i Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI)“, navodi se u saopštenju RERI-ja.

RERI: Objekat je već izgrađen

RERI je prethodno saopštio da je kompanija Linglong nezakonito izgradila objekat za skladištenje otpada, bez građevinske dozvole i sprovođenja postupka procene uticaja.

Po navodima ove organizacije, to je potvrdila i nadležna inspekcija, „navodeći u odgovoru na RERI-jev zahtev za vanredni inspekcijski nadzor da je još u martu 2024. godine doneto rešenje o obustavi radova, uklanjanju nelegalnog objekta i zatvaranju gradilišta“, kako se konstatuje u saopštenju.

RERI sprečio dalju izgradnju i ozakonjenje gradnje objekta bez studije uticaja

RERI je takođe podneo žalbu kojom su zaustavljeni dalji radovi na objektu, o čemu ste mogli da čitate u Mašini. Radi se o žalbi na rešenje Gradske uprava Grada Zrenjanina kojim se odlučuje da za ovaj objekat izrada procene uticaja na životnu sredinu nije potrebna.

„Odlučujući po ovoj žalbi, Pokrajinski sekretarijat je 10. juna poništio rešenje i utvrdio da suučinjene povrede postupka koje utiču na zakonitost rešenja. U obrazloženju se navodi da nije jasno‚koje specifičnosti projekta i lokacije je razmatrao prvostepeni organ‘ pri odluci da nije potrebna procena uticaja i potvrđuje se osnovanost navoda iz žalbe da je ‚potrebno navesti vrstu otpada koju nosilac projekta planira da skladišti, jer od vrste i količine otpada zavisi odluka o potrebi procene uticaja na životnu sredinu‘“, kako se navodi u najnovijem saopštenju RERI-ja.

Linglong: Izrada studije po zakonu nije potrebna za objekte manje od 50 tona na dan

Linglong je reagovao na ovu vest izjavom i, kako su naveli, objašnjenjem situacije. Kako kažu iz Linglonga, odluku je doneo Gradski upravni organ u Zrenjaninu u aprilu ove godine, nakon što je Linglong podneo u martu zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu. Iz kompanije navode da je ovo Rešenje doneseno u skladu sa važećim zakonima i propisima i pojašnjavaju:

„Prema Uredbi o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja na životnu sredinu (“Sl. glasnik RS”, br. 114/2008) naš objekat se nalazi na Listi 2, tačka 14, podtačka 2) – Postrojenja za upravljanje neopasnim otpadom kapaciteta do 50 tona na dan. S obzirom na to da je kapacitet planiranog objekta znatno manji, oko 700 kilograma na dan, nadležni organ je doneo Rešenje br. 001029488 2024 09178 004 037 000 001 01 005 od 04.04.2024. godine da za ovaj projekat nije potrebna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu“.

Linglong: Na orto-foto snimku nije sporno skladište, nego privremeni objekat

RERI je tvrdnje da je sporni objekat već izgrađen potkrepio orto-foto snimkom i šemom objekta. Iz RERI-ja su, kako smo već pisali, priložili orto-foto snimak lokacije na kojoj je planirana realizacija projekta kao i šemu konstrukcije skladišta neopasnog otpada iscrtanu na osnovu projekta za izvođenje koji je priložen uz zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja.

Šema konstrukcije skladišta se uklapa u objekat za koji se na snimku vidi da već postoji, tvrde iz RERI-ja, dok su iz Linglonga reagovali saopštenjem da je u pitanju privremeni objekat:

„U momentu nastanka orto-foto snimka na ovoj poziciji se nalazi privremeni gradilišni objekat montažno-demontažnog tipa koji se koristi kao mini pogon za montažu i izradu oplate i skladištenje materijala za istu. Ovaj privremeni gradilišni objekat sastoji se od montažne konstrukcije koja pridržava, nadstrešnicu pa se sledstveno tome nikako ne može smatrati da je objekat skladišta za neopasni otpad već izgrađen“, stoji u izjavi.

RERI: Građevinska dozvola se ne može izdavati za već završene objekte

„Mada je nesporno da je postupak odlučivanja o potrebi izrade studije sproveden nezakonito i da je rešenje koje predstavlja epilog takvog postupka opravdano stavljeno van snage, RERI ukazuje da je sam čin pokretanja ovakve procedure, za objekat koji je već izgrađen neosnovan (za ovakve objekte vrši se procena uticaja zatečenog stanja). Isti je slučaj i sa postupkom izdavanjagrađevinske dozvole, koji se ne može sprovoditi i primenjivati na objekte čija je izgradnja već realizovana (u takvim slučajevima primenjuju se procedure definisane Zakonom o ozakonjenju objekata)“, saopštili su iz RERI-ja.

“Linglong je i u ovom slučaju potvrdio praksu kojoj neretko pribegavaju nosioci projekata od nacionalnog značaja‘ – prvo se objekti izgrade, pa se naknadno pribavljaju neophodne dozvole i saglasnosti“,  rekao je Dragomir Ristanović, urbanista iz RERI-ja.

Ristanović je konstatovao da je i pored činjenice da se za izgrađene objekte ne sprovodi postupak izdavanja dozvole za gradnju ovaj postupak ipak sproveden, uz brojne propuste: „Tako na primer uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole, kompanija nije čak ni priložila neophodno rešenje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, koje je naknadno poništeno. Umesto toga, kompanija je dostavila samo obaveštenje da je to rešenje doneto”.

I.K.

Prethodni članak

Šta je „Srebrni cunami“ u zapošljavanju: da li je to prilika i za koga?

Južnokorejski sindikalci podržali štrajk u Juri

Sledeći članak