Federalna kazneno-popravna služba Rusije namerava da šalje zatvorenike na gradilišta u ratnim zonama, tvrde aktivisti

Grupe za zastupanje zatvorenika upozoravaju da inicijativa kazneno-popravne službe daje prioritet interesima velikih preduzeća na štetu prava utamničenih.

Vlada Ruske Federacije razmatra predlog zakona kojim bi se Federalnoj kazneno-popravnoj službi dalo ovlašćenje za „izmeštanje“ zatvorenika za potrebe rada u kolonije u drugim regionima.

Vlada je već neko vreme naklonjena povećavanju broja radno angažovanih zatvorenika. Primera radi, 2016. godine zaposlenih zatvorenika je bilo tek oko 33%, dok je do sada taj broj porastao na 70%.

Aktivisti za ljudska prava strepe da je namera zakona da obezbedi radnu snagu za rekonstrukcije u regionima koje je Rusija nedavno pripojila. Obespravljenim zatvorenicima ne bi moralo da se plati dodatno više za težak rad i opasne uslove kojima bi bili izloženi.

Zastupnici prava zatvorenika dugo su sugerisali da bi Federalna kazneno-popravna služba trebalo da poštuje svoje ranije preuzete obaveze da obezbedi „pristojne uslove“ za osuđenike, uglavnom kroz ugovore o radu sa platama na tržišnom nivou.

Na primer, bilo je slučajeva da su osuđenici za duge radne sate u fabrici (12 sati dnevno, šest dana) primali samo 500 rubalja (oko 6 evra) mesečno. Po zvaničnim podacima, 40% zatvorenika je na svom računu imalo manje od 0,01 rublje, a još 15% manje od 200 rubalja.

Prisilna relokacija zatvorenika povećava zabrinutost da će rođacima biti otežano da posećuju zatvorenike udaljene od domova, i pokreće pitanje da li će vlasti obezbediti takve „radne“ kolonije od prenaseljavanja.

Grupe za zastupanje zatvorenika su kritikovale inicijativu, tvrdeći da se interesima velikih preduzeća daje prioritet na štetu prava utamničenih.

A.J.

Izvor: ELMO East European Context

Prethodni članak

Da li će se sindikati priključiti protestima protiv nasilja?

Zakon o radu prilagođen privlačenju investicija proteruje radnu snagu iz Moldavije

Sledeći članak