Sindikat uprave Srbije traži veće zarade za zaposlene u organima i službama lokalne vlasti

Sindikat uprave Srbije uputio je Vladi RS i nadležnim ministarstvima Zahtev za povećanje osnovice za obračun plate zaposlenih u organima i službama lokalne vlasti kako njihove zarade ne bi bile ispod minimalca.

Zgrada Vlade Republike Srbije

Kako navode u Sindikatu uprave Srbije osnovica za obračun plate zaposlenih u organima i službama lokalne vlasti, počev od plate za januar 2022. godine, iznosi 3.106,34 dinara. Kada se ta osnovica pomnoži za koeficijentom 9,67 predviđenim za zaposlene sa srednjom stručnom spremom ispada da je osnovna plata ove kategorije zaposlenih 30.000 dinara, odnosno ona je za skoro pet hiljada dinara manja od minimalca.

Sindikat zato traži od Vlade da se osnovica za obračun zarada poveća na 4300 dinara, što bi zaposlenima sa srednjom stručnom spremom u organima i službama lokalne vlasti omogućilo zarade od oko 42.000 dinara.

U formulisanju ovog zahteva sindikat je pre svega imao u vidu nizak nivo zarada u organima i službama lokalne vlasti, ali i rast potrošačkih cena i rast vrednosti minimalne i prosečne potrošačke korpe kao i nisku kupovnu moć zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi.

Kako se navodi u njihovom obrazloženju, prosečna plata zaposlenih u administraciji, na svim nivoima, je 75.561 dinara, što je za oko pet hiljada dinara ispod vrednosti prosečne potrošačke korpe.

M.M.

Prethodni članak

Dvoje od troje ljudi ima mentalne smetnje posle kovida, pokazuje istraživanje

Univerzitet umetnosti u Beogradu usvojio Pravilnik o zaštiti od zlostavljanja

Sledeći članak