Šta ćemo sa Ukrajinom? Leva, desna, leva… Ili 10. maj ili kraj

Šta bi bilo pravedno rešenje ove surove tragedije, opravdano se pitaju milioni već i milijarde ljudi?

Ukrajinski vojnik pored zgrade srušene u bombardovanju

Contra principia negantem non est disputandum

Nelojalni novinari i aktivisti zagonetno nestaju a da svetionici slobodnog novinarstva samo trepću, gase se You Tube i druge on-line platforme i nalozi kritičara režima ili njegove pokroviteljske ratnohuškačke politike, cenzurišu se tekstovi i diskusije, skidaju za širu sliku ratnih događanja nezgodni dokumentarni zapisi, naručuju kolumne za što naučnije ocrnjivanje neprijatelja, šešeljizuje se i neofašizuje retorika najmoćnijih funkcionera, uspostavljaju neo-Ministarstva istine. Gde? Nešto je naizgled čudno, jer to rade (i) tzv. liberalno-demokratske vlasti, ne samo one konzervativne „populističke“ od kojih bi se to očekivalo.1

Ali zašto jedan nezavisni sajt kao Counterpunch kao posebnu temu uzima pristrasnost američkih mejnstrim medija u izveštavanju iz Ukrajine? Zašto na Democracy now mora snishodljivo da se predlaže objektivniji pristup izveštavanju iz Ukrajine, ako je jasno da se jednostranim izveštavanjem raspaljuje rat i razaranje? Zašto na sve to jedan Čomski nevoljno mora da ističe da je Tramp jedini političar u Americi koji želi da se rat u Ukrajini što pre završi pregovorima?

Nadalje, zašto leve, sasvim marginalne partije imaju drastično suprotstavljene stavove po pitanju agresije Rusije u Ukrajini ali i nedavnih ratova u Siriji, Libiji, na kraju i u Jugoslaviji, kao da od tih stavova zavisi neka njihova politička moć, koju sasvim očigledno nemaju (što znači da su razlike duboke i konceptualne a ne oportune, pragmatično-političke)? Zašto jedan sindikat lučkih radnika u Evropi sprečava transport ruske robe a drugi transport oružja za Ukrajinu a pri tom bivaju kritikovani sa podjednako levih pozicija?

Retrospektivno, slične kontradikcije zapažaju se i u Žutim prslucima, Kanada konvoju, Brexitu, u anti lock-down protestima (za ideološki bekgraund kojih su nemački istaživači formirali termin „dijagonalizam“ jer učesnici uzduž i popreko zahvataju sve ideološke pozicije); na kraju, i u tako ozloglašenom fenomenu kao što su teorije zavere. Ali ako za pokrete tipa thruters možemo reći da su još iracionalniji od vladajućeg režima, još paranoičniji od njegovih političara i medija, još potkupljeniji i impregniraniji vladajućom ideologijom od samih ideoloških aparata države, ne možemo ipak garantovati da su njihovo ogorčenje i u vezi sa tim njihova načelna protestna misija pogrešni ili uzaludni.2 Šta ako iz stanja koje Buden tačno opisuje kao cenzuru svake dijalektike,3 vladajući sistem i režim više ni ne umeju da se vrate u svet racionalnosti, objektivnosti, istinitosti?

Korupcija jezika o korupciji

U radu „Politička korupcija u eri transnacionalnog kapitalizma“ o funkciji diskursa o korupciji u neokolonijalnim politikama „tranzicije“, zaključuje se da je sama reč korupcija uspešno korumpirana, da je postala oblik praktičnog (po mnogo čemu i rutinski rasističkog) etiketiranja i reketiranja tranzicione periferije a koje ujedno služi ucenjivanju i paralisanju kritičke misli a pre svega materijalističke, dekolonijalno zasnovane društveno-sistemske kritike.

Liberalistička tj. iliberalna elita4 je u svom operativnom licemerju prisvojila nekad (davno) vrednosno i načelno leve političke retorike, čime su reči sloboda, pravda, jednakost postepeno zadobijale (za buržoaski istorijski pokret tipično) pervertirano značenje: i kada su najiskrenije izgovarane i najradikalnije zagovarane, te reči počinju i završavaju u domenu buržoaske politike, dakle suštinski nepravedne, diskriminatorske, eksploatatorske i subordinirajuće društvene prakse – samim tim nepogrešivo u domenu istorijske, globalne, univerzalne DESNICE. Tako se (i) sa nekakvim kvazi-levim retorikama praktično, podstaknuto i Detantom, postepeno okupirao i uzurpirao jezik i govor globalnih komunikacija i konverzacija, međunarodnih institucija, nauke i kulture, i opravdavao režim suštinske i skamenjene ekonomske i političke nejednakosti, koji garantuje globalni status quo.5

Izloženi smo ali i podložni vladavini (od stvarnosti bezbedno odmaknutog) aistoričnog spleta ideja, koje, kako bi ih Hegel kritikovao „hoće da i dalje postoje u vremenu ali da od njega više ne zavise“: humanitarizam zamenjuje istorijske kompenzacije, identitetske borbe klasnu borbu, pravo po rođenju pravo po društvenim zaslugama i uloženom radu. Danas, kada nakon agresije neoliberalizma u ekonomiji a u vezi sa tim i Zapada u Hladnom ratu emancipatorske politike istorijskog radničkog pokreta već preko pola veka decenije bivaju derogirane, raskomadavane, identitizovane, atomizovane čime je globa/lokalno raspršena, identitizovana i atomizovana organizovana radnička klasa, ona prava desnica, pokušavajući u situaciji truljenja kapitalom kontrolisanog parlamentarizma da nađe kohezivne, afektivne i motivacione resurse dezorijentisanog i defragmentisanog glasačkog tela, manje ili više vešto (mora da) koristi i te raspršene, dekomponovane i dekontekstualizovane ostatke univerzalno levih politika. Naravno, ta desnica ne namerava da ih zaista i praktikuje, računajući da će podjednako kampanjski izmanipulisati kampanjsku agregaciju rasutih nezadovoljstava i otpora.

Leva, desna, leva…

Srodne kontradikcije bujaju i u komentarima rata u Ukrajini. U situaciji opšteg zabašurivanja, ignorisanja, i falsifikovanja u izveštavanju, jedan Tucker Carlson predstavlja se kao „glas razuma“ (što bi dotični rekao: watch!), ako svakako ne u ideološkom (jedna od njegovih patetično-oportunih teza je „demokrate brane granice Ukrajine od Rusa umesto granice SAD“, od migranata naravno) a ono ipak u nekom zanatskom smislu. Ali pored profesionalaca sada i fašistoidni opskuranti i amateri zadobijaju auru poštenja, otvorenosti, istinitosti, svega onoga što liberalistička elita sebi ne može natakariti ili priuštiti ni najveštijim manevrima. Razlog je jednostavan – segregacionistička, diskriminacijska, socijal-darvinistička ideologija i retorika desnice mnogo vernije i istinitije odslikava taj isti, kapitalistički sistem za koji se inače, okolišeći i manipulišući jezikom i terminologijom, zalaže i (buržoaski-)leva retorika – usled čega njeno pozicioniranje objektivno deluje kao blef a subjektivno je u najboljem slučaju lip service.

I kad smo kod blefa, ponašanje u kritičnim situacijama postaje opasno blizu onom bolesno zavisnih kockara, u panici će lako zaigrati va banque, založiti bez mnogo premišljanja i „porodični nakit“ tj. ceo korpus ljudskih prava, slobode štampe, jednakosti pred zakonom. Ali problem je što se pri va bank kockanju sve to može i izgubiti, kao što pokazuju opasni slučajevi mogućih presedana u vezi prava na abortus ili lgbt prava pred američkim vrhovnim sudom (u ovom drugom, ništa manje nego, sic! – pod izgovorom odbrane umetničkih sloboda).

Povremeno ućutkani Gonzalo Lira6 je možda tipičan primer rezultata tog kockanja, jer iako umesto analize sistema koji ih neminovno reprodukuje, u svojim komentarima potpuno pacerski demonstrira lični animozitet prema elitama (kao da su problem njihove subjektivne osobine a ne objektivne okolnosti koje reprodukuju takve kadrove), iako se njegove „ekspertske“ prognoze pokazuju kao netačne i navijačke, nepodnošljiv je sa stanovišta naše stvari pro-zapadne elite u medijskom ratu u i oko Ukrajine.

Demonstracije protiv rata u Ukrajini u Londonu
Demonstracije protiv rata u Ukrajini u Londonu; Foto: Alisdare Hickson / Flickr

A naša stvar(nost)?

Sve nam nekako zvuči isuviše poznato da bi bilo čudno. Zar nisu jugoslovenski komunisti i sami bili svojevrsni pioniri u procesima divlje ideološke nadgradnje desne politike na levu retoriku?7 Atomizacija radničke klase Zakonom o radu, pa identitizacija zatvaranjem ekonomije u republičke/nacionalne okvire koji su zatim bili na različite, tržišno-konkurentske i po sebi mnogostruko suprotstavljene načine izloženi i usmeravani prioritetima (čitaj diktatima) centralnih kapitalističkih ekonomija, dovela je neminovno do parcelizacije, partikularizacije privredne sfere, i posledične degeneracije ekonomskog planiranja i delovanja a time postepeno ali sigurno i ideološkog, pa neminovno i političkog prostora.

Pošto su nagomilani problemi, usled polovične ideološke cenzure (koja po rezultatima ume da bude i gora od potpune) delovali kultur-hegemonijski nevidljivi, nemušti, neartikulisani i samim tim neočekivani8, a posebno šokantni u svojoj terminalnoj fazi, nije ni bilo vremena za ozbiljnija ideološka pregrupisavanja i prestrojavanja. Tako su na istim stranama fronta, praktično kao saborci završavali naslednici parcijalizovanih pa otuđenih segmenata SKJ politike (Milošević, Đukanović, Račan, Kučan) i fašisti ili fašistoidi tipa Šešelja, Tuđmana, Janše.

Zar ne kusamo istu ideološku mućkalicu danas i u Ukrajini, gde sa Zapada nastupaju Azov, Desni sektor i (glumljene) prazne EU fraze slobode i demokratije a sa Istoka Wagner, zastave SSSR-a i politike (tajno-)planske nacionalno-centralističke privrede kao opcije za koliko-toliko razvojnu ekonomiju kapitalističke periferije.9 Pervertirane retorike razvoja i integracija su nusprodukti liberalističke ekvilibristike (prema kom iste onda panično a površno orijentišu svu logiku svoje dalje reprodukcije), a kao neki kompromisni rezultati „pregovaranja sa istinom“ vrlo lako ih rekuperiraju sva fašizovana društva koja onda kompulsivno, „populistički“ potražuju nazad istinu, pravdu i naravno državu otuđenu od narodnih masa (a koje navodno predstavljaju frustrirani malograđani kao nukleus svakog fašističkog projekta).

S druge strane, kombinovane su lažne alternative „ravnomernije raspoređenog“ statusa quo (tzv. multipolarnost sveta, kao da je to samo po sebi rešenje kontradikcija kapitalizma), i nostalgije za državom idejnog i materijalnog mira i reda (a kao i u prvom slučaju, i te „alternative“ guraju razne frakcije malograđanstva ogorčenog neuspesima u globalokalnim trkama premoći i prestiža). Tužno i ružno i opasno, sve u svemu: morbidno.

Slom glajhaštunga lokstepa

Buden je, opisavši refleksnu reakciju EU zemalja u prvim danima agresije, između ostalog zaključio: „preko noći eno ih u pozi „svi za jednoga, jedan za sve!“. Šteta da se takav poznavalac jezika i prevodilaštva nije setio sjajne nemačke reči za takvu vrstu maršujuće homogenizacije: gleichschaltung. Imamo i u engleskom ništa manje slikovit izraz: lockstep! I to je to – glajhšaltung lokstepa što sada gledamo u svim buržoaskim medijima svih zaraćenih strana. Posledica je ignorisanje ili nasilna inkorporacija svih konfliktnih ideja i izbora, svih objektivno-sistemski mogućih političkih perspektiva (nazad) u jedan te isti ideološki domen, u reprodukciju vlasničkih i time svih odnosa moći aktuelnog sveta. Reklo bi se, samouverenost tipična za stanje hibrisa. A posle hibrisa i treba da sledi slom – kao opšte olakšanje i oslobođenje.

Šta bi bilo pravedno rešenje ove surove tragedije, opravdano se pitaju milioni već i milijarde ljudi? Na papiru koji naravno ne postoji, to bi moglo biti uključenje cele Ukrajine i u EU i u EAEC. Takvo nemoguće rešenje bi otvorilo procese pregovaranja i integracija, reartikulacija odnosa i istorijskih kompenzacija globalnih periferija (kao i onih unutrašnjih, unutar niza zapadnih država) čime bi se upravo otvorile teme koje su zatvorene pitanjima suvereniteta, blokovske globalizacije, identiteta. Za to bi sigurno glasala većina građana Ukrajine. A onaj ko to neće je konceptualno odgovoran za nastavak rata i nije nimalo upitno ko je to (evo, ako ne znate, reći će vam Jeffrey Sachs).

Sve sistemske pa samim tim naravno i religijske taktike i strategije pomirenja sa kontradikcijama su potrošene. Vremena su armagedonska a mišljenja nerevolucionarno defetistička. Ogromna većina naroda Ukrajine i Rusije nezainteresovana je za učešće u ratu, barem ne ovakvom. To u nedostatku drugačijeg društvenog horizonta imaginacije/očekivanja ostavlja i medijsko/idejno i terensko bojište profesionalnim vojskama, dakle sigurnom, tehnološki naprednom sejanju smrti i zločina. Sad više nema gde nazad: ili 10. maj, konačna likvidacija svih imperijalnih i kolonijalnih aspiracija i intervencija ili – kraj.10

  1. U tom smislu, ućutkivanja, progoni, zabrane ono malo opozicionih glasova i nelojalnih medija u Rusiji odmah po početku rata u Ukrajini su sve samo ne neočekivani, otud u linkovanim primerima, samo jedan, zaista zapanjujući primer iz Rusije – koji inače nije cenzurisan.
  2. U radu „Nečuvene teorije zavere …“ autor utvrđuje da je pokret suštinski doprineo kvalitetnom preispitivanju uloge i funkcionisanja vlasti u vezi sa terorističkim napadom u Njujorku 9.11.; Važno je i zapažanje Vijay Prashad-a o „vrlo pametnom mobilisanju diskursa o teorijama zavere“ – da bi se omalovažile razložne sumnje i otpori vladajućim narativima, od 8.15)
  3. “Let’s get back to the point: the total irresponsibility and total responsibility of the West are two sides of the same coin. The fact that they don’t come into conflict is due to a censorship technique called whataboutism – a taboo that the liberal mind has imposed on dialectics in general”. (Buden na e-flux)
  4. Teško je koristiti termin „liberalna“ jer jednostavno po sebi nije liberalna, iz razloga što ekonomska politika koju podržava i održava ne omogućava liberalizaciju već naprotiv, prouzrokuje iliberalizaciju društva i autoritarizam, pogotovu na kapitalističkim periferijama, videti radove Agnes Gagyi.
  5. A za koji se zapadne elite jedino i bore, bilo u ekonomskim, kulturnim, klasnim, hibridnim, proxy itd. ratovima; Ričard Wolff: „Uzrok rata u Ukrajini je borba političkog mejnstrima tj. sve desnijeg centra, za održanje globalnog i lokalnog statusa quo“, od od 15.10.
  6. SBU ga je uhapsio i zadržao sedam dana ne obaveštavajući nikoga, banovan je privremeno sa Tvitera, na Telegramu i You Tube-u mu je misteriozno uskraćen pristup nalozima ali javlja se i dalje na svojoj novoj You Tube stranici – bez prava da komentarše istragu koja se vodi protiv njega. Primer alt-right eksploatacije slepih mrlja liberalističke hegemonije; njegova aktuelna, ’idiosinkratična’ harizma oslonjena je na reflektovanje pozicije periferija jezikom i žargonom centra, što se na prvi pogled čini kao pozajmljivanje jezika kao oruđa oslobođenja ali je u suštini samo još jedan oblik ekstrakcije sa periferije, jer tamošnje/ovdašnje objektivne probleme i teškoće prevodi u afirmaciju tema i teza američke neokonzervativne desnice.
  7. Pri čemu direktno ili ne, potvrđuju teze da su u suštini bili ili postali „liberali“, preporuka za jednu od diskusija na YT kanalu Osmatračnica koja se dodirnula i te teme.
  8. Barem za srednju klasu koja je u tim procesima ponajbolje i prolazila a zauzvrat, kao nosilac kulturne hegemonije krila ili oportunistički i cinično kritikovala njihovu prirodu.
  9. S tim što je u slučaju Rusije to suštinski nacional-kompradorska politika, otkuda i potiče stalno kontradiktorni svadljivo-pomirljivi stav ruske elite prema Zapadu; Oliver Stoun očajava u nedavnom intervjuu: „Putin stalno zove američke vlasti partnerima, rekao sam mu da prestane jer oni to nisu“. Zanimljiva je zajednička tačka CV-a novopostavljenih guvernera u oblastima Rusije pogođenih požarima (ali, kao što se navodi u članku, i moguće izabrane kao ambicioznije naslednike guvernera nedovoljno agilnih u pogledu servisiranja rata u Ukrajini). Svi su išli u školu za guvernere. Ali, tu sigurno nisu učili kako se radi de-linking (u smislu za nas relevantne teorije Samir Amina). Ali pitanje je i koje znanje je relevantno za bizarnu sadašnjicu de-linkinga centra OD periferije?
  10. Gde bi srećan kraj bio istorijsko poništenje (?samo vrhuške) dobrovoljno varvarizovanog prvog i drugog od strane obespravljanih i opljačkanih i time politički kultivisanih masa trećeg sveta (savet drugarice koja radi u poljoprivrednoj apoteci pa se valjda razume i u postupanje sa stokom).
Prethodni članak

„Nadamo se da će do 19. jula svi zahtjevi građana biti ispunjeni“, poručuju iz udruženja Za zdrav Novi Pazar povodom krivičnih prijava protiv odgovornih za curenje mazuta

Rad i mladi: šta nakon završene škole?

Sledeći članak