Struka konačno progovorila o planovima za uništenje Stare planine

Dr Ratko Ristić, dekan Šumarskog fakulteta u Beogradu; Foto: Zelena patrola
Dr Ratko Ristić, dekan Šumarskog fakulteta u Beogradu; Foto: Zelena patrola

Dekan Šumarskog fakulteta u Beogradu, Dr Ratko Ristić, se protivi projektu izgradnje minihidroelektrana na Staroj planini.

Dr Ratko Ristić se kao član Revizione komisije za stručnu kontrolu tehničke dokumentacije za objekte od značaja za republiku Srbiju, obratio javnosti otvorenim pismom u kojem je izneo stav o neprihvatljivosti idejnog projekta izgradnje mini hidroelektrane „Pakleštica”, na reci Visočici (Stara Planina) i predložio odbijanje tog plana.

U svom obrazloženju, kao razloge za odbijanje projekta, profesor Ristić navodi neuvažavanje tačaka 4, 5 i 7 Rešenja o uslovima zaštite prirode, u kojima navodi da bi izgradnja mini hidroelektrane na datoj lokaciji dovela do bitnih promena hidrološkog režima reke Visočice i njenih nizvodnih pritoka.

Minimalno održivi protok u projektu izgradnje određen je na osnovu loše metodologije i bez odgovarajućih podataka, te kao takav može dovesti do devastacije reke koja se nalazi na području drugog stepena zaštite. Otovorena je i mogućnost nanošenja nepopravljive štete samom području prilikom izgradnje mini elektrane – navodi se u otvorenom pismu dekana Šumarskog fakluteta.

Stavove lokalnih stanovnika, kao i širu analizu problema izgradnje mini hodroelektrana, možete pročitati u reportaži novinara Mašine.

Stara planina; Foto: Robert Kasumović / Mašina
Stara planina; Foto: Robert Kasumović / Mašina

Između ostalog, Rištić navodi i da je Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje hidroelektrane „Pakleštica” dobila Saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine, te da će, pomenutom ministarstvu, podneti predlog o poništenju Saglasnosti.

Prostornim planom opštine Pirot predviđena je izgradnja čak 58 mini hidroelektrana. Većinu zainteresovanih čine privatni investitori, koji bi proizvedenu struju prodavali građanima po višoj ceni.

Prethodni članak

Bez ekonomske slobode nema ni socijalne pravde

Zoranovi svedoci – sećanje na izborne pobede?

Sledeći članak