Uprkos apelima: Ministarstvo kulture i dalje ne raspisuje javne konkurse niti rešava dugovanja samostalnim umetnicima

„Podsećamo vas da je Zakon o budžetu Republike Srbije za 2023. usvojen 9. decembra 2022. godine u Narodnoj Skupštini, te da rok od 60 dana za raspisivanje konkursa teče, a da na dopis Kabinetu Premijerke nismo dobili odgovor, te da su pregovori opet u zastoju“, stoji u javno objavljenom dopisu upućenom Ministarstvu kulture.

Iz Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) i Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS) u dopisu Ministarstvu kulture objavljenom u utorak 20. decembra ponovo upućuju zahteve za hitno raspisivanje konkursa za 2023. godinu i nastavak rešavanja problema dugovanja samostalnih umetnica i umetnika.

U dopisu stoji da se od Ministarstva kulture očekuje da postupe u skladu sa njihovim odgovorom od 25. oktobra tekuće godine, kada su najavili raspisivanje konkursa odmah po usvajanju budžeta za 2023. godinu, kao i početak rešavanja pitanja dugovanja samostalnih umetnika:

„Podsećamo vas da je Zakon o budžetu Republike Srbije za 2023. usvojen 9. decembra 2022. godine u Narodnoj Skupštini, te da rok od 60 dana za raspisivanje konkursa teče, a da na dopis Kabinetu Premijerke nismo dobili odgovor, te da su pregovori opet u zastoju“, navedeno je u dokumentu u kojem su nadležno ministarstvo pozvali na nastavak dijaloga:

„Takođe, podsećamo vas na spremnost reprezentativnih udruženja i Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije da učestvuju u zajedničkom radu na pronalaženju što boljih rešenja u polju kulture, u interesu svih aktera, i pozivamo vas na prvi od, nadamo se, mnogih radnih sastanaka – u utorak, 17. januara u 12h Biblioteci ULUS-a u Umetničkom paviljonu ’Cvijeta Zuzorić’, kada bismo pričali o svim daljim temama i problemima.“

Pomenute organizacije su početkom oktobra 2022. zajedno sa drugim reprezentativnim udruženjima u kulturi pokrenule kampanju „Za dostojanstven rad u kulturi“ koja skreće pažnju na zajedničku borbu kulturnih radnica i radnika, umetnica i umetnika za sistemsko unapređenje uslova rada u sektoru kulture, za obezbeđivanje dostojanstvenih zarada, mogućnosti za stručan i autonomni rad, ali i za kontinuirano povećanje budžeta za kulturu.

U kampanji se kao ključni zahtev iznosi hitno sprovođenje javnih konkursa do početka godine, kako bi se, kako se navodi, omogućilo umetnicima i organizacijama da „raspolažu produkcionim sredstvima od početka godine, te blagovremeno planiraju i sprovode planirane aktivnosti“.

Kada je reč o problemu dugovanja samostalnih umetnica i umetnika, još smo na konferenciji za štampu povodom kampanje mogli čuti da se radi o dugogodišnjim problemima kontinuiranog degradiranja njihovog položaja koji su dodatno opterećeni dugovanjima za čiji nastanak nisu sami odgovorni. U međuvremenu, Radna grupa predstavnika udruženja i Ministarstva kulture je konačno došla do tačnog iznosa duga i usaglasila način kako on može da se izmiri.

Od Poreske uprave je dobijena i procena ukupnog iznosa duga o kojem je reč – oko 129 miliona dinara. Kako smo tada saznali, Radna grupa je postigla dogovor da se dug reši tako što bi se dugovanje za zdravstveno osiguranje otpisalo u celini, budući da je reč o neostvarenom pravu, a da se dug za penziono i invalidsko osiguranje reši tako što bi se kamate otpisale, a osnovica bi bila pokrivena iz budžeta.

Kampanju „Za dostojanstven rad u kulturi“ su pokrenule Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije, Udruženje likovnih umetnika Srbije (ULUS), Stanica – Servis za savremeni ples, Udruženje likovnih kritičara AICA, Udruženje baletskih umetnika Srbije (UBUS), Udruženje kompozitora Vojvodine (UKV), Udruženje arhitekata Srbije (UAS) i Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine (SULUV), zbog hronično lošeg planiranja raspisa konkursa za narednu godinu, kao i zbog konstantnog prolongiranja rešavanja problema dugovanja samostalnih umetnika.

A.J.

Prethodni članak

Anksioznost, izgaranje i sekundarna traumatizacija je svakodnevica aktivistkinja i aktivista, pokazuje istraživanje

Nastavljaju se predatorske prakse izvršitelja u slučaju Dragane Milisavljević

Sledeći članak