Vladavina prava u Srbiji zaslužuje navodnike

Koalicija prEUgovor je predstavila Alarm izveštaj o stanju vladavine prava u Srbiji.

Nedavno objavljeni Izveštaj Evropske komisije pokazuje da Srbija već devet godina stoji tek na sredini reformskog puta, skreću pažnju iz Koalicije prEUgovor. Štaviše, organizacije koje ulaze u sastav ove mreže smatraju da je izveštaj EK i previše blag.

Transparentnost Srbija tako skreće pažnju na to da je EK blagonaklono ocenila napredak Srbije u oblasti borbe protiv korupcije u Srbiji. Evropska komisija je ocenila da je stanje bolje zbog zanemarljivog rasta broja presuda u delu tužilaštva, pojasnio je Nemanja Nenadić iz organizacije. Međutim:

„Nije naš problem u tome što je broj presuda i optužnica mali, nego što se ozbiljni i argumentovani slučajevi korupcije ne ispituju uopšte – kada nemamo proaktivno postupanje tužilaštva“. Tek kada se takvi slučajevi budu ispitivali moći ćemo da govorimo o napretku u oblasti vladavine prava, konstatovao je predstavnik Transparentnost Srbija.

EK je dala i pozitivnu ocenu za oblast javnih nabavki jer je skupština ukinula zakon o linijskoj infrastrukturi koji je služio da se za neke od najvažnijih infrastrukturnih projekata ne primeni Zakon o javnim nabavkama, pomenuo je Nenadić. Ali, da suštinske volje da se korupcija umanji nema pokazuje Zakon o EXPO-u, koji će po rečima Nenadića imati ozbiljnije finansijske posledice nego posebni zakon o linijskom saobraćaju.

Nenadić se osvrnuo i na mogućnost da Vlada u tehničkom mandatu usvoji sporne strategije do sazivanja nove Vlade. On je podsetio na to da vlada u tehničkom mandatu ne sme da predlaže zakone, ali sme da donosi planska dokumenta, što je manje poznato javnosti.

Sa kakvim javnim institucijama se Srbija priprema za nove izbore?

Nenadić je na ovaj način ukazao na to da se ocene koalicije prEUgovor ne podudaraju sa ocenama Evropske komisije o napretku Srbije u procesu pridruživanja EU. Predstavnik Transparentnosti Srbija se javnosti obratio na konferenciji za medije na kojoj je predstavljen najnoviji Alarm – nezavisni polugodišnji izveštaj o napretku Srbije u Klasteru 1 (Osnove), sa fokusom na političkim kriterijumima i poglavljima 23 (Pravosuđe i osnovna prava) i 24 (Pravda, sloboda i bezbednost) pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.

Izveštaj je izradila Koalicija prEUgovor, u čiji sastav ulaze ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS).

Konferencija za medije je održana 22. novembra u Hotelu Metropol u Beogradu. Razgovaralo se i o tome šta je zaostavština odlazeće Vlade na evropskom putu, sa kakvim javnim institucijama se Srbija priprema za nove izbore i šta treba da budu prioriteti za buduću vladu u oblasti vladavine prava i evropskih integracija.

Izveštajni period protekao u „vanrednim okolnostima“

„Proveli smo izveštajni period u nepredviđenim vanrednim okolnostima“, izjavila je Jelena Pejić Nikić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP), koordinatorka koalicije prEUgovor i urednica publikacije. Izveštaj je izrađivan u periodu od maja do kraja oktobra – od tragičnih događaja koji su traumatizovali srpsko društvo, ogolili sistemske propuste u zemlji, pokrenuli niz reaktivnih mera, kao i proteste i zahteve za odgovornost, naglasili su istraživači, do godišnjice rada Vlade, koja je potom ušla u tehnički mandat raspisivanjem vanrednih parlamentarnih izbora za decembar 2023.

Nikić je skrenula pažnju na to da se vlast na zahteve protesta Srbija protiv nasilja „delom oglušila a delom obrušila“.

Jasmina Krunić, iz organizacije Astra – Akcija protiv trgovine ljudima, je rekla da je maj izneo na videlo ono što znaju svi koji rade sa ranjivim grupama.

„Zauvek će mi ostati u sećanju ona konferencija za medije održana trećeg maja“, rekla je Krunić. „Šta smo čuli – jedno da su krive ‚zapadne vrednosti‘, dakle pokušaj skretanja odgovornosti, a drugo ono čitanje spiska dece“, koje je prekršilo niz pravila.

„Nastavlja se tolerancija na nasilje: umesto da nešto uradimo mi se ponosimo time“, sažela je Krunić utiske.

„Kad vidite na koji način je AŽC bio primoran da skuplja podatke o femicidu, jasan vam je odnos države prema tom pitanju“, dodala je predstavnica organizacije Astra. Kako je naglasila, odnos prema ženskim pravima pokazuje i odnos država prema ljudskim pravima i vladavini prava uopštenije.

I dalje nisu rešene ključne stvari u vezi sa Zakonom o unutrašnjim poslovima, kaže Bojan Elek iz BCBP

Bojan Elek iz Beogradskog centra za bezbedonosnu politiku je podsetio da je u maju zaustavljen proces zatvorenih konsultacija civilnog društva i radne grupe koji je trajao od januara do aprila. Po njegovoj oceni, prilično je izvesno da će se o trećem nacrtu zakona razgovarati nakon izbora. Elek je naglasio da je, uprkos pokušajima da se nacrt poboljša u odnosu na dve prethodne, izuzetno sporne osnove, u nacrtu ostalo mnogo problema.

Elek je skrenuo pažnju i na prelivanje kadrova iz BIA-e u policiju, „zarobljenost policije od strane kadrova koji dolaze iz Bezbednosno-informativne agencije“, neprihvatljivo preklapanje ingerencija BIA-e i policije i primoranost policije da koristi tehničke kapacitete BIA-e.

Komentarišući način na koji je vlast reagovala na masona ubistva u maju, Elek se osvrnuo na uvođenje velikog broja policajaca u škole. On je najpre skrenuo pažnju na to da istraživanja pokazuju da prisustvo policije u školama ne doprinosi ni objektivnoj bezbednosti ni psihološkom osećaju bezbednosti. Dodao je i da je pitanje da li MUP može da na duži rok podnese angažovanje velikog broja policajaca u školama kao i da li MUP-ov centar za obrazovanje ima kapacitete da obrazuje novih 1200 policajaca čije angažovanje je najavio ministar Gašić.

„Oročeni saziv“ skupštine u duhu opstruiranja predloga opozicije

Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija je komentarisao rad republičke Skupštine. Po njegovim rečima, u pitanju je bio „oročeni saziv“ koji je protekao u duhu opstruiranja predloga opozicionih stranaka.

Nenadić se posebno osvrnuo na sednicu skupštine održanoj u septembru, na kojoj je odjednom usvojeno oko 60 zakonskih akata. Usvojeno je i nekoliko zakona sa veoma snažnim koruptivnim rizikom, konstatovao je Nenadić, naglasivši naročito usvajanje Zakona o izložbi EXPO.

Komentarišući odgovor vlasti na majska dešavanja, Nenadić se fokusirao na to da se rad anketnog odbora završio pre nego što je i počeo. Anketni odbor je raspušten na pravno sumnjiv način, a javnost nije imala prilike da dođe do informacija o tome da li postoje sistemski problemi, koji su oni, i šta po tom pitanju može da se uradi, rekao je Nenadić.

„Skupština nije pomogla da se ti problemi predstave javnosti i reše“, izjavio je Nenadić, dodavši i da duga skupštinska diskusija o majskim dešavanjima nije dala odgovor na to ko bi trebalo da snosi odgovornost za njih.

Koalicija prEUgovor je mreža organizacija civilnog društva osnovana radi praćenja politika koje se odnose na pregovore o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, sa posebnim naglaskom na poglavlja 23 i 24. Cilj prEUgovora je da pomogne da se proces pristupanja EU iskoristi za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji srpskog društva.

I.K.

Prethodni članak

Poštari izlaze na ulicu u decembru ako vlast ne ispuni obećano

Svetska banka čuva fond za nadoknadu štete od klimatskih promena: vuk čuva kozu?

Sledeći članak