„Zahtevamo hitno sprovođenje javnih konkursa“ odgovaraju Ministarstvu kulture iz kampanje „Za dostojanstven rad u kulturi“

„Iznova zahtevamo hitno sprovođenje javnih konkursa do početka godine“ upućuju odgovor Ministarstvu kulture reprezentativne organizacije koje stoje iza kampanje „Za dostojanstven rad u kulturi“, zahtevajući odgovorno postupanje nadležnog ministarstva koje je u interesu svih aktera u polju kulture.

Samo dan nakon što je pokrenuta kampanja „Za dostojanstven rad u kulturi“ Ministarstvo kulture i informisanja je 14. oktobra objavilo svoj odgovor na društvenim mrežama, istakavši da je „završilo sve konkursne procedure transparentno i u skladu sa zakonskim okvirima“ i da su skoro svi preostali konkursi objavljeni:

„Rezultati 5 Konkursa  – za sufinansiranje projekata za promovisanje kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu u digitalnom formatu u 2022. godini, za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove za 2022. godinu, za sufinansiranje programa i projekata međunarodne saradnje u oblasti kulture i umetnosti, za sufinansiranje e-mobilnosti umetnika – umetničkih sadržaja i dela, i mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti, kao i Konkursa za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti danas su objavljeni na sajtu Ministarstva kulture i informisanja“.

Rezultati rada Komisije po Konkursu za otkup publikacija za biblioteke za 2022. godinu,  biće objavljeni, kako su najavili, tokom sledeće nedelje.

Iz Ministarstva kulture su istom prilikom napomenuli da će do „izvršenja svih konkursa doći u dogovoru sa ostalim relevantnim ministarstvima sa kojima sarađujemo po ovom pitanju“, te da se „na vreme i bez odlaganja pristupilo pribavljanju saglasnosti drugih nadležnih organa u skladu sa svim propisanim procedurama“.

Kako su najavili, konkursi za sledeću godinu „biće raspisani odmah nakon donošenja budžeta za 2023. godinu“.

Ipak, iz reprezentativnih umetničkih udruženja koja stoje iza pomenute kampanje i Asocijacije NKSS kažu da je Ministarstvo kulture i informisanja poslednje rezultate konkursa objavilo „kršeći zakonski okvir kašnjenjem od više od 6 meseci“,  kako i stoji u njihovom odgovoru koji su danas javno uputili Ministarstvu.

Pomenute organizacije su ponovo pozvale na odgovornost nadležno Ministarstvo, optužujući ga za „nesavesno postupanje“ i netačne izjave o tome da su konkursne procedure sprovedene „transparentno i u skladu sa zakonskim procedurama“ kada to očigledno nije slučaj:

„Ovde je važno istaći da je većina konkursa zatvorena do 1. aprila 2022. godine, a da na je sajtu Ministarstva u raspisu svakog konkursa navedeno da će rezultati biti objavljeni najkasnije 60 dana nakon zatvaranja konkursa. Čak i da su svi rokovi ispoštovani, jasno je da je aktuelni kalendar sprovođenja konkursa potpuno neadekvatan, jer blokira umetničku produkciju u prvoj polovini godine. Upravo je to bila osnovna tema prvog saopštenja kampanje sa osvrtom na aktuelnu situaciju i predlogom unapređenja kalendara koji bi značajno olakšao rad svim akterima u polju kulturu“, navodi se u odgovoru Ministarstvu.

Ono na šta organizacije potpisnice kampanje „Za dostojanstven rad u kulturi“ skreću pažnju i upućuju ponovne apele Ministarstvu kulture, jeste ignorisanje predloga reprezentativnih udruženja i Asocijacije NKSS objavljujući da će konkurse za 2023. godinu raspisati tek nakon usvajanja budžeta za 2023. godinu:

„Budžet se usvaja početkom godine za tekuću godinu što znači da će svoju lošu praksu realizacije konkursa u prvoj polovini godine, bez ikakve odgovornosti prema radu aktera u polju kulture, Ministarstvo nastaviti i u narednoj godini“, objašnjavaju u svom odgovoru.

Na čemu insistiraju pomenute reprezentativne organizacije jeste realizacija konkursnih procedura do kraja ove godine za programe planirane u 2023. godini:

„Tražimo od nadležnog Ministarstva da još jednom s pažnjom pogleda saopštenja, da uspostavi komunikaciju sa akterima u polju kulture i da se u svom postupanju i radu vodi prvenstveno potrebama svih koji rade i stvaraju u polju kulture“.

Time oni ponovo naglašavaju da za prijem, obradu i žiriranje konkursnih prijava nije potrebno imati utvrđen budžet za kulturu, na šta ukazuje i uobičajena praksa Ministarstva kulture, prema kojoj se konkursi raspisuju bez navođenja opredeljenog ukupnog budžeta za finansiranje projekata, te da je predviđeno vreme za rad komisija koje žiriraju projekte 60 dana, što se zajedno s periodom trajanja konkursnog poziva uklapa u poslednji kvartal tekuće godine.

Kako ističu dalje u saopštenju, „zakonski predviđeno vreme za žiriranje pristiglih prijava je i više nego dovoljno i stoga nema opravdanja za kašnjenja u objavi rezultata“ a da su i propozicije konkursa i kriterijumi za ocenu konkursnih prijava već utvrđeni za 2023. godinu, te da ni tu nema prepreka za realizaciju konkursnih procedura do početka sledeće godine.

Kampanju „Za dostojanstven rad u kulturi“ pokrenulo je više reprezentativnih udruženja među kojima su: Udruženje likovnih umetnika Srbije ULUS, Stanica – Servis za savremeni ples, Međunarodno udruženje likovnih kritičara AICA, Udruženje baletskih umetnika Srbije UBUS, Udruženje kompozitora Vojvodine – UKV, Udruženje arhitekata Srbije – UAS, Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine – SULUV i Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije.

A.J.

Prethodni članak

Godinu dana od otkrivanja slučaja vijetnamskih radnika u Linglongu, ključna pitanja i dalje bez odgovora

Blickrig na Šodrošu

Sledeći članak