Započeto sindikalno organizovanje u Fondaciji Fond za humanitarno pravo, zaposleni se žale na postupanje Nataše Kandić

Sredinom maja devetoro zaposlenih u Fondaciji Fond za humanitarno pravo (FHP) su odlučili da pokrenu osnivanje Sindikat radnika i radnica zadužbina, fondacija i udruženja građana. U svom prvom saopštenju oni optužuju osnivačicu Natašu Kandić za mobing i ugrožavanje rada organizacije.

Radnici i radnice ove organizacije su se odlučili na ovaj potez pre svega zbog toga što su kako kažu u svom saopštenju izloženi sistematskom zlostavljanju na radu od strane osnivačice FHP-a Nataše Kandić što traje godinama i ogleda se u ponižavanju, vređanju, omalovažavanju rada i profesionalnog integriteta zaposlenih, izrabljivanju, proizvoljnom smanjivanju zarada, pokušajima mešanja u privatni život, itd.

„Ovaj problem se godinama zataškava i relativizuje činjenicom da su radnici u drugim sektorima u Srbiji izloženi gorem vidu ponižavanja. Zlostavljanje zaposlenih u FHP je primer sistematskog kršenja prava u okviru organizacije koja se bavi upravo zaštitom ljudskih prava. Ignorisanje ovog problema sugeriše da radna prava ne zaslužuju zaštitu poput drugih ljudskih prava“, navodi se u saopštenju Sindikat radnika i radnica zadužbina, fondacija i udruženja građana (u nastajanju).

Nezakonito preuzimanje kontrole nad radom organizacije?

Direktan povod za osnivanje sindikata i pokušaj zaštite prava radnika i radnica FHP-a je bilo, kako se navodi u saopštenju sindikata u nastajanju, to što je Nataša Kandić „nezakonito preuzlela kontrolu“ nad radom organizacije nakon što je Upravni odbor razmatrao izveštaj o lošem radnom ambijentu u organizaciji.

Naime početkom tekuće godine više od polovine zaposlenih u FHP je Upravnom odboru pismeno dostavilo poverljive izveštaje u vezi sa zlostavljanjem/mobingom od strane Nataše Kandić, povodom čega je formirana komisija koja je proverila i ispitala pristigle navode.

„Nakon opsežne analize prijava od preko 60 stranica koje su dostavili zaposleni u FHP o zlostavljanju, vređanju i omalovažavanju kojem su izloženi od strane osnivačice, UO je utvrdio i doneo sledeće zaključke koji se tiču Nataše Kandić: loše postupanje prema zaposlenima (maltretiranje i upotreba uvredljivog jezika), loše upravljanje projektom REKOM (neispunjavanje ciljeva i rokova, česte promene metodologije, nemogućnost zadržavanja i motivacije već obučenog osoblja) te zloupotrebu ovlašćenja za kontrolu pristupa i korištenja dokumentacije u bazi podataka“, objašnjava se u saopštenju sindikata u nastajanju.

Na osnovu datih preporuka Izvršna direktorka je ponudila Nataši Kandić ugovor koji isključuje upravljačke funkcije i onemogućava ponavljanje dela u vezi sa mobingom zaposlenih koji je utvrđen od strane UO, no ujedno joj omogućava da ostane u FHP i na REKOM projektu – što je ona odbila.

Nataša Kandić je kako se dalje navodi u saopštenju tokom marta, aprila i maja preko ljudi koji su joj naklonjeni u organizaciji i UO preokrenula situaciju u svoju korist i postavila novi UO kojem ona predsedava.

„Nakon svega navedenog, Nataša Kandić se od ponedeljka 15. maja 2023. godine i fizički vratila u prostorije FHP, potpuno zanemarujući prijave koje su protiv nje podnesene, izazivajući na taj način novi stres kod većeg dela zaposlenih. Celokupna situacija dodatno je poremetila proces rada u FHP, a neki od zaposlenih koji su u prethodnom periodu bili izloženi mobingu od strane Nataše Kandić su zbog osećaja anksioznosti izazvane njenim povratkom i nemogućnosti da normalno rade otvorili bolovanje. Od 15. maja do danas, osmoro zaposlenih je podnelo zahteve za zaštitu od zlostavljanja na radu“, navodi se u saopštenju sindikata u nastajanju.

Zaposleni sada čekaju na dalje odluke državnih organa pošto je kako kažu Agencija za privredne registre Republike Srbije odbacila prijavu UO imenovanog od strane Nataše Kandić i odluku o izboru direktora „jer su grubo prekršene odredbe Statuta FHP kao i druge zakonske odredbe“.

Sindikalno organizovani zaposleni FHP podsećaju da je ta organizacija izgrađena predanim radom stotina ljudi i da je nedopustivo da je osnivačica tretira kao svoje privatno vlasništvo.

„Konačno, pozivamo sve zaposlene u fondacijama, zadužbinama i udruženjima građana, kao i zainteresovanu javnost, da nam se pridruže u borbi za stvaranje dostojanstvenih uslova rada u svim organizacijama, uključujući i one koje se bave zaštitom ljudskih prava“, zaključuje se u saopštenju sindikata u nastajanju.

M.M.

Prethodni članak

Pobeda građana u slučaju golf-naselja na Srđu iznad Dubrovnika – strani investitor nema prava na milionsku odštetu

Samo zajedno i solidarno možemo da se izborimo za bolje uslove, poruka je novog sindikata dostavljača u Mađarskoj

Sledeći članak