Ziđin Koper i direktor preduzeća će platiti kaznu od milion dinara po tužbi RERI-ja

Reagujući na krivičnu prijavu Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu Javno tužilaštvo u Negotinu je naložilo Ziđinu i odgovornom licu da zbog krivičnog dela zagađenja životne sredine uplati milion dinara u dobrotvorne svrhe.

Veštačko jezero za odlaganje industrijskog otpada

RERI je prijavu podneo zbog zagađenja reke Mali Pek teškim metalima u martu 2021. godine. Kako se navodi u pratećem saopštenju RERI-ja, podozrenje da je Ziđin zagadio reku javilo se kada je ona poprimila mutnu, crvenu, bakarnu i zelenu boju.

Promena boje reke Mali Pek uznemirila je javnost. Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu, kome su se građani obraćali, se nakon toga obratio Institutu za rudarstvo i metalurgiju iz Bora i Zavod za javno zdravlje Timok iz Zaječara, a oni su sproveli uzorkovanje uzvodno od rudnika, nizvodno od uliva otpadnih voda iz njega i na mestu neposredno ispod ušća Malog Peka u reku Pek.

Institut je u reci nizvodno od uliva utvrdio 17 puta veće količine bakra od dozvoljene, 3.5 puta veće koncentracije arsena i duplo veće koncentracije olova. Zavod za javno zdravlje je utvrdio i pet puta veću koncentraciju gvožđa od dozvoljene i duplo više mangana nego što bi u reci smelo da bude. Reka Mali Pek je u vreme uzorkovanja pripadala petoj klasi površinskih voda, koje se ne mogu koristiti ni u jednu svrhu.

RERI je zato u maju 2021. podneo krivičnu prijavu, optuživši Ziđin Koper i odgovorno lice za kršenje člana 260., stava 1. Krivičnog zakonika Republike Srbije, odnosno zagađenje životne sredine usled nezakonitog poslovanja. Nadležni sud u Negotinu je u aprilu 2022. naložio okrivljenima da u dobrotvorne svrhe uplate milion dinara, ali i doneo naredbu kojom se odlaže njihovo krivično gonjenje. Ono će biti pokrenuto ukoliko Ziđin i njegov direktor ne uplate iznos na koji su obavezani.

Iz Regulatornog instituta konstatuju da pozdravljaju napore tućilaštva, doprinos odluke pravnoj praksi i kako su se izrazili, „delimičnu satisfakciju u postizanju specijalne prevencije usmerene protiv izvršioca krivičnog dela“.

„S druge strane, RERI ukazuje da naročito zabrinjava izostanak reakcije nadležnih inspekcijskih organa, u konkretnom slučaju Ministarstva zaštite životne sredine i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koji su utvrdili nezakonitosti na koje je RERI u dužem vremenskom periodu ukazivao, a koje povodom navedenog sami nisu podneli niti jednu krivičnu prijavu“, navodi se u saopštenju.

I.K.

Prethodni članak

Žena, majka, kraljica: postpartum telo i postporođajna depresija

Antikapitalistički seminar u okviru 15. Subversive Festivala

Sledeći članak