Značajan rast presuda za silovanje nakon izmene zakona u Švedskoj

Pešačka zona u Štokholmu; Foto: EURIST e.V. / Flickr

Presude za silovanje u Švedskoj porasle su 75 odsto u poslednje dve godine nakon izmene zakona.

Do promene u švedskom zakonodavstvu je došlo 2018. godine promenom definicije silovanja u „seks bez pristanka” čak i ako nema pretnji ili sile.

Nacionalni savet za sprečavanje kriminala saopštio je da je porast broja presuda sa 190 u 2017. na 333 u 2019. pokazao da je promena imala veći uticaj od očekivanog, prenosi Politika.

Britanija, Belgija, Kanada, Kipar, Nemačka, Grčka, Island, Irska i Luksemburg već definišu silovanje kao seks bez saglasnosti, dok su Danska, Finska, Španija i Portugal obećale slične reforme.

Šta piše u tom zakonu?

Zakon kaže da je nedostatak pristanka dovoljan da takav odnos predstavlja zločin, te da pasivnost nije znak pristajanja na seksualni odnos. Ona se „zasniva na očiglednom: seks mora biti dobrovoljan“, rekla je švedska Vlada kad je predloženo zakonodavstvo.

Prema prethodnom zakonodavstvu, tužioci su morali da dokažu, kao i u većini evropskih zemalja, da je počinilac koristio nasilje ili da je žrtva iskorišćena u ranjivom stanju, kao što je pod dejstvom alkohola, kako bi se osigurala presuda za silovanje. Novim Zakonom su uvedena dva nova krivična dela, nemarno silovanje i nemarno seksualno zlostavljanje, sa maksimalnom zatvorskom kaznom od četiri godine.

Kakva je situacija u Srbiji?

U srpskom zakonodavstvu silovaje je definisano članom 178 Krivičnog zakona koji za silovanje pretpostavlja upotrebu sile ili pretnju istom: „Ko prinudi na obljubu žensko lice sa kojim ne živi u bračnoj zajednici, upotrebom sile, ili pretnjom da će neposredno napasti na život ili telo tog ili njemu bliskog lica“.

Zaprećena kazna za učinjeno delo je od jedne do dvanaest godina, a za teže oblike može da se izrekne zatvorska kazna i do 15 godina.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u toku 2018. godine je prijavljeno 76 silovanja koje su počinila punoletna lica, njih 24 je osuđeno.

Organizacije koje rade sa ženama žrtvama nasilja navode da je u najvećem broju silovatelj poznat žrtvi (komšija, partner, bivši partner, prijatelj, poznanik i sl) kao i da je devedeset procenata svih silovanja unapred isplanirano.

Neke činjenice i zablude o silovanju

U priručniku Autonomnog ženskog centra „Silovanje je zločin“ se navode neke osnovne istine i zablude o silovanju.

Zabluda jeda je silovanje prouzrokovano silovateljevim nekontrolisanim seksualnim nagonom. Ono je čin nasilja, dokazivanja moći i kontrole. Ukoliko neko tvdi da je žrtva „sama tražila to što je dobila“, jer je bila zavodljiva, nepažljiva, pijana, drogirana, itd treba znati da niko ne traži da bude zlostavljan/a, povređen/a ili ponižen/a. Osobe svih starosnih doba, svih društvenih pozicija bile su mete seksualnog zlostavljanja.

Da se većina silovanja dešava se u parkovima, mračnim ulicama i usred noći je takođe zabluda. Većina silovanja (preko 60% slučajeva) se dešava u poznatom prostoru – u stanu žene ili počinioca. Silovanja se dešavaju u jednakom broju danju i noću.

Seksualno nasilje je zločin koji se u ogromnom broju slučajeva ne prijavljuje. Pretpostavlja se da se samo 26% svih silovanja prijavljuje policiji. Žene će pre lagati i reći da nisu bile seksualno zlostavljane, zbog osećaja krivice i straha od daljeg zlostavljanja ili uznemiravanja i ucenjivanja.

U 87% slučajeva silovanja uključena je pretnja za život žene, a u 50% slučajeva postoji pretnja oružjem.

Muškarci takođe mogu biti silovani.

Ukoliko vi ili neko u vašoj okolini trpi nasilje, informacije o servisima koji su vam dostupni možete pronaći na ovom spisku.

I.P.

Preporučeni članci

Smatramo da je jako važno da kritičko novinarstvo ostane van komercijalnih interesa.

Podržavajući naš rad individualnim donacijama iz zemlje i inostranstva pomažete nam da ostanemo nezavisni.

Sva podrška je dobrodošla!

 

DONIRAJTE