Hala 1 na Sajmu nije zaštićena urbanističkim projektom, upozorava Ministarstvo prostora

Sajam je neophodno razraditi kroz plan detaljne regulacije, a ne urbanistički projekat.

Kolektiv Ministarstvo prostora ističe da je područje beogradskog Sajma neophodno razraditi kroz plan detaljne regulacije (PDR), jer se ono mora sagledati kao jedinstvena celina, koja ima svoj kontekst i okruženje, koji se takođe moraju uzeti u obzir.

„Ne postoji realna potreba za izradom ovog urbanističkog projekta, jer se formiranje parcele na kojoj se nalazi Hala 1 i određivanje javne namene hale, takođe može uraditi kroz plan detaljne regulacije, koji je obavezan za kompleks sajma. Zato se postavlja pitanje zašto je onda urađen ovaj urbanistički projekat“, kaže Božena Stojić iz Ministarstva prostora.

Prema Zakonu, urbanistički projekat se donosi kraćom procedurom od plana, javna prezentacija traje samo 7 dana, a Komisija nije u obavezi da odgovori na primedbe i ne održava se javna diskusija. Ovo nam govori da za širu javnost, stručnjake i sve zainteresovane nema mesta u planiranju, što je nedopustivo kada se radi o važnim celinama u gradu koje imaju kulturno-istorijski značaj.

Predloženi urbanistički projekat čak i ne sadrži osnovne elemente

„Planska regulativa kaže da je urbanistički projekat planski osnov i omogućava građevinske radove na datoj parceli. U konkretnom slučaju, ovaj urbanistički projekat je nezakonit jer ne sadrži svoje osnovne elemente. U sadržaju je bilo neophodno navesti karakteristike Hale 1, a one nisu prikazane, niti je propisan način i uslovi njene rekonstrukcije, što dovodi u pitanje njenu budućnost, jer je ovo bila prilika da se ona zaštiti, ali to nije učinjeno”, navodi Stojić.

Dodaje i da je veliki problem što ovaj urbanistički projekat ne određuje pravila i ograničenja građenja na parceli, što ostavlja mogućnosti za rekonstrukciju Hale na različite načine.

Čini se da je preskakanje koraka u planiranju postala praksa, jer ovakve celine ne bi smele da se rade bez Generalnog urbanističkog plana, koji strateški planira grad kao celinu. Međutim, ovaj plan je u izradi već četiri godine, a pitanje je kada će se javnost videti nacrt plana. Sada vidimo da je došlo do još većeg nepoštovanja procedura, gde se pre plana detaljne regulacije izrađuje urbanistički projekat, koji treba da bude poslednji u proceduri, i da ostavi zadnju reč šta će tu tačno da se gradi i u kom obimu.

Na nezakonitost projekta ukazali i RERI i Nova planska praksa

Podsetimo, i Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu – RERI je prošle nedelje ukazao na to da Plan generalne regulacije grada Beograda jasno propisuje da se urbanistički projekat (kakav je na uvidu od 26.10. – 01. 11) ne može izrađivati pre izrade Plana detaljne regulacije, PDR-a, za isto područje. Budući da PDR-a nema, donošenje urbanističkog projekta (dokumenta nižeg reda) je nezakonito.

„Nasuprot tome, urbanistički projekat kojim se rasparčava zemljište u javnoj svojini i prejudicira buduće plansko rešenje, stavljen je na javnu prezentaciju bez preuzimanja odgovornosti državne uprave za očuvanje sistema planiranja, kao i profesionalne i etičke odgovornosti urbanista koji su projekat potpisali. Ovakva odluka jasno ukazuje na nameru Ministarstva građevine saobraćaja i infrastrukture i kompanije BW Belgrade Waterfront koja je inicirala izradu UP, da započnu transformaciju još jednog dela Beogradske obale na ‚mala vrata‘, bez prethodnog donošenja urbanističkog plana i sveobuhvatnog sagledavanja budućih sadržaja, funkcije i organizacije kompleksa Beogradskog sajma“, upozorile su stručnjakinje iz Nove planske prakse.

I.K.

Prethodni članak

Odluka tužilaštva da odbaci krivičnu prijavu protiv admina Telegram grupe poražavajuća je za sve žene

Povrede, izgaranje i nadgledanje radnika u Amazonu

Sledeći članak