Konkursi Ministarstva kulture za 2023. konačno raspisani, problemi ostaju isti

Uprkos seriji dopisa, apela i zahteva kulturno-umetniške scene da se javni kokursi raspišu i sprovedu do početka godine, Ministarstvo kulture Srbije je tek poslednjeg dana januara objavilo deo konkursa za sufinansiranje programa i projekata u oblasti savremenog stvaralaštva u 2023. godini.

Na seriju zahteva izraženih kroz kampanju „Za dostojanstven rad u kulturi“ koja je pokrenuta početkom oktobra 2022. sa ciljem hitnog raspisivanja konkursa za 2023. godinu i nastavkom rešavanja problema dugovanja samostalnih umetnica i umetnika, kako se čini, nije adekvatno odgovoreno iz Ministarstva kulture. 

Naime, pomenuta kampanja koju su pokrenule Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije, Udruženje likovnih umetnika Srbije (ULUS), Stanica – Servis za savremeni ples, Udruženje likovnih kritičara AICA, Udruženje baletskih umetnika Srbije (UBUS), Udruženje kompozitora Vojvodine (UKV), Udruženje arhitekata Srbije (UAS) i Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine (SULUV), imala je za cilj da skrene pažnju na zajedničku borbu kulturnih radnica i radnika, umetnica i umetnika za sistemsko unapređenje uslova rada u sektoru kulture, za obezbeđivanje dostojanstvenih zarada, mogućnosti za stručan i autonomni rad, ali i za kontinuirano povećanje budžeta za kulturu.

Jedan od takvih zahteva je pomeranje roka sprovođenja konkursnih procedura na poslednji kvartal tekuće godine a za narednu, kako bi se konačno izbegla situacija u kojoj najveći deo umetničke produkcije u Srbiji biva blokiran u prvoj polovini godine.

Ipak, uprkos kampanji, ni ove godine se situacija nije poboljšala, te i ove godine proceduru raspodele sredstava za programe i projekte karakteriše kasno raspisivanje, odsustvo konstruktivnog dijaloga nadležnih sa samim proizvođačima kulture i umetnosti te posledično neprepoznavanje i ne zastupanje njihovih interesa, uprkos zakonskim okvirima koji im to nalažu. 

Ministarstvo kulture Srbije deo konkursa za sufinansiranje programa i projekata u oblasti savremenog stvaralaštva u 2023. godini raspisalo je tek 31. januara, kao i konkurs „Gradovi u fokusu“ i javni poziv investitorima za dodelu podsticajnih sredstava da u Srbiji proizvode audiovizuelna dela.

MK je objavilo pet konkursa u oblasti savremenog stvaralaštva – za pozorišnu delatnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija), za oblast muzike (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija), za oblast likovnih, primenjenih, vizuelnih umetnosti, dizajna i arhitekture, za oblast kulturnih delatnosti dece i za decu i mlade, te za filmsku umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo.

Konkursi su raspisani manje od deset dana od isteka zakonskog roka od dva meseca od usvajanja državnog budžeta. 

Prijave na konkurs traju do 2. marta, a najavljeno je da će rezultati biti objavljeni najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za prijavu, što znači do 2. maja, što će ponovo dovesti do sličnih problema kao i prethodnih godina.

„Ukoliko je jedini način da se taj problem dugoročno reši menjanjem zakonskih okvira – onda hajmo da ih menjamo. Kao što se, isuviše lako i bez mogućnosti ozbiljne javne rasprave, Zakon o kulturi u nekim tačkama izmenio 2018. godine, i to uglavnom na štetu samih radnica i radnika u kulturi, tako je, očigledno vrlo jednostavno, promeniti ga, određenim izmenama i dopunama, na način da se unaprede radni uslovi u kulturi. Naravno, ukoliko postoji ‘dobra volja’ i ‘interes’ nadležnih“, odgovorila je na pitanje Seeculta Vida Knežević, Predsednica Upravnog odbora NKSS, o nametnutim zakonskim okvirima na koje se u svojim odgovorima Ministarstvo kulture konstantno poziva. 

A.J. 

Prethodni članak

Osnovan je Građanski pokret Bravo!

Usrećiteljske ideje Mladena Šarčevića: Usadimo nacionalizam u decu

Sledeći članak