Kuba: Zakon koji omogućava istopolne brakove i prepoznaje kućni rad usvojen na referendumu

Novi Zakon o porodici, usvojen na referendumu sa 67% glasova na Kubi, proširuje zakonska prava žena, dece i LGBT+ osoba.

Na Kubi je usvojen novi Zakon o porodici koji omogućava sklapanje istopolnih brakova, usvajanje dece istopolnim partnerima i donosi niz drugih progresivnih mera poput prepoznavanja kućnog rada i mera protiv rodno zasnovanog nasilja.

Zakon je usvojen na referendumu sa 66,9% glasova za i 33,1% glasova protiv, a prethodno je bio demokratski potvrđen na narodnoj konsultaciji.

Novi Zakon o porodici je izrastao „iz društvene potrebe“, prokomentarisao je predsednik Kube Migel Dijaz-Kanel:

„Ovaj zakon je krenuo od narodne rasprave, od društvene potrebe. Poslednjih godina naše društvo je postalo heterogenije, kubanske porodice su se promenile i pojavile su se nove vrste odnosa. Postoje dugovi u smislu pravnih normi vezanih za pitanja nasleđa i ljubavi, i mislim da je fer da se o njima vodi računa u ovakvom trenutku“, izjavio je Dijaz-Kanel uoči referenduma koji je održan u nedelju 25. septembra.

Protivljenje novom Zakonu o porodici dolazilo je iz klerikalnih i krugova političke opozicije i zasnivalo se na narativu odbrane porodičnih vrednosti. Povodom takvog protivljenja Dijaz-Kanel je rekao da protivnici zakona „ne razumeju da porodice za kakve se zalažu nisu pod napadom, već da se pravo osnivanja porodice proširuje na ljude kojima je to pravo prethodno bilo uskraćeno“.

Novi Zakon o porodici u mnogome odstupa od onih koji su prethodno bili na snazi u toj karipskoj zemlji, a portal People‘s Dispatch referiše na njega kao na najprogresivniji porodični zakonik u svetu.

Nove zakonske odredbe garantuju pravo svih ljudi da formiraju porodicu bez diskriminacije tako što legalizuje istopolne brakove i dozvoljava istopolnim parovima da usvajaju decu.

Roditeljska prava deli među proširenim i netradicionalnim porodičnim strukturama koje bi mogle da uključuju babe i dede, očuhe, maćehe i surogat majke. Zakon takođe uključuje novine kao što su predbračni ugovori i potpomognuta reprodukcija.

Zakon o porodici propisuje jednaku raspodelu obaveza u porodici između supružnika i proširuje radna prava na one koji se u punom radnom vremenu brinu o deci, starijim osobama ili osobama sa invaliditetom. Zakon utvrđuje pravo na porodični život bez nasilja, prema vrednostima ljubavi, naklonosti, solidarnosti i odgovornosti. Propisuje kazne za nasilje u porodici i promoviše sveobuhvatne politike za rešavanje rodno zasnovanog nasilja.

Zakon takođe zabranjuje dečje brakove i telesno kažnjavanje, a od roditelja traži da „poštuju dostojanstvo i fizički i mentalni integritet dece i adolescenata“.

Novi zakon proširuje i prava starih i osoba sa invaliditetom. Prepoznaje ulogu deda i baba u prenošenju vrednosti, kulture, tradicije i brige.

Kubanski Zakon o porodici je prvi takav zakon u svetu koji je donet putem referenduma, piše Peoples Dispatch.

Zakon je izrađen u participativnom procesu, koji ranije nije bila praksa na Kubi. Referendumu i Narodnoj konsultaciji o Zakonu o porodici prethodili su 80 hiljada zasedanja lokalnih skupština na kojima se diskutovalo o ukupno 25 nacrta ovog zakona i obradilo 300 hiljada preporuka građanki i građana.

A.J.

Prethodni članak

Sindikati i Solidarnost zahtevaju da se spreči osnivanje novih komunalnih preduzeća za poslove za koje Beograd već ima javna preduzeća

Protest ispred redakcije novina „Informer“ danas u 13 časova zbog senzacionalističkog izveštavanja o serijskom silovatelju

Sledeći članak