Manifest za osmomartovski štrajk esencijalnih radnica

Uoči štrajka esencijalnih radnica koji se planira za osmi mart, Transnacionala nezamenjivih autonomnih borbi ( EAST) objavila je manifest i poziva sve zainteresovane da se 21. februara pridruže javnom okupljanju na kojem će se razgovarati o štrajku. U nastavku sledi tekst manifesta.

Mi smo žene koje su ključne za izlečenje čitavog sveta od pandemije. Vršimo nezamenjiv rad, a ipak smo se našle u bednim uslovima: naš rad je potplaćen i potcenjen; prezaposlene smo ili bez posla; prisiljene smo da živimo u prenaseljenom smeštaju i da stalno obnavljamo dozvole boravka. Suočene smo sa svakodnevnom borbom protiv muškog nasilja, kod kuće i na radnim mestima. Dosta nam je ovih nasilnih i eksploatatorskih uslova i odbijamo da ćutimo! Započele smo zajedničko organizovanje u mreži koja povezuje žene, migrantkinje i radnice u Centralnoj, Istočnoj i Zapadnoj Evropi: ovo je Transnacionala nezamenjivih autonomnih borbi (Essential Autonomous Struggles Transnational – EAST). Osmog marta pozivamo sve koji se bore protiv kapitalističkog, patrijarhalnog i rasističkog nasilja da se pridruže našem štrajku!

Osmog marta štrajkujemo protiv eksploatacije našeg produktivnog i reproduktivnog rada. Zahvaljujući našem nezamenjivom radu – esencijalnom radu medicinskih sestara, spremačica, učiteljica, radnica u prodavnicama, logističkih i sezonskih radnica, plaćenih i neplaćenih kućnih radnica i negovateljica za decu, starije i bolesne ljude – društvo funkcioniše. Naročito kada su škole i vrtići zatvoreni, teret brige o deci i kućnog posla leži na našim plećima. Tokom pandemije mnoge od nas su ostale bez posla jer smo morale da se staramo o deci i domaćinstvu. Naš rad je nezamenjiv kako u domaćinstvu, tako i na radnim mestima, a opet degradiran.

Osmog marta štrajkujemo protiv pooštravanja patrijarhalnog nasilja! Nacionalne vlade koriste pandemiju kao šansu da učvrste patrijarhat: u Poljskoj, pokušavajući da još više ograniče pravo na pobačaj; u Turskoj, sa predlogom za povlačenje iz Istanbulske konvencije; u Mađarskoj, sa ograničenjima transrodnih prava i anti-LGBTQ agendom. Iako nam je rečeno „ostanite kod kuće, budite bezbedne“, mnoge od nas uopšte nemaju gde da žive. A mnogima su njihovi domovi sve samo ne siguran prostor jer žive sa nasilnim partnerima i bore se protiv porasta nasilja u porodici tokom primene mera zatvaranja. Izvršen je otvoreni napad da bismo se držale uloge kmetova u društvu, podređene u svojim domovima i eksploatisane u spoljnom svetu.

Osmog marta štrajkujemo protiv rasističkih i eksploatatorskih režima mobilnosti! Kao sezonskim i migrantskim radnicama iz istočne Evrope u sektoru nege i brige, „dozvoljeno nam je“ da dođemo do zapadnih zemalja kako bismo tamo obavljale nezamenjiv rad, ali na sopstveni rizik, bez adekvatne zaštite ili socijalne sigurnosti. Naš rad održava sistem zdravstva i sektor nege i brige na zapadu, dok se na istoku zdravstveni sistemi urušavaju zbog preopterećenosti i nedovoljne opremljenosti radnica i radnika. Migrantkinje i izbeglice iz i izvan EU ostaju da žive u prenatrpanim spavaonicama i kampovima i rade u nebezbednom okruženju, bez prava na novčanu pomoć koja je obezbeđena lokalnom stanovništvu. U nejednakoj Evropi, migranti plaćaju najvišu cenu pandemije, kao što i obično plaćaju najvišu cenu eksploatacije.

Odbijamo da se smatramo nezamenjivim samo za eksploataciju i ugnjetavanje! Inspirisane bivšim i tekućim borbama, nadovezujemo se na iskustva globalnog štrajka žena, štrajka Poljakinja i feminističke borbe u Argentini za pravo na abortus. Ugledamo se na proteste i štrajkove medicinskih sestara, lekarki, radnica za brigu o deci, logističkih i sezonskih radnica u Bugarskoj, Gruziji, Austriji, Rumuniji, Velikoj Britaniji, Španiji, Italiji, Nemačkoj i Francuskoj. Učimo iz borbe protiv rumunskog zakona koji zabranjuje raspravu o „rodu“ u obrazovanju, transnacionalnih mobilizacija migranata i protesta za bezbednost tamnoputih. Nadovezujući se na ova kolektivna iskustva borbe i njihovu moć da prodrmaju status kvo, pozivamo žene, radnike, migrante i LGBTQI+ ljude da se pridruže osmomartovskom štrajku esencijalnih radnica. Ovim štrajkom želimo da zadamo udarac postojećim uslovima ugnjetavanja i obezbedimo učešće u budućoj društvenoj rekonstrukciji. Štrajkom zahtevamo sledeće:

Sloboda od patrijarhalnog nasilja u svim oblicima! Nasilje nad ženama ne vidimo kao izolovan događaj, već kao deo čitavog patrijarhalnog sistema koji nas želi držati prikovanima za uloge negovateljica. Odbijamo teret nezamenjivog rada koji nam je nametnut nasiljem i uznemiravanjem. Protivimo se napadima ultrakonzervativnih vlada i zahtevamo pravo na siguran, legalan i besplatan pobačaj i kontracepciju u svakoj zemlji. Zahtevamo momentalno zaustavljanje političkih i zakonodavnih napada na LGBTQI+ zajednice.

Veće plate za sve! Naša feministička borba oko plata nije samo protiv razlike u platama među rodovima, već protiv kapitalističkih uslova koji proizvode i reprodukuju mnoštvo razlika u nadnicama u zavisnosti od rodne, etničke, nacionalne ili regionalne pripadnosti. Dok bogati koriste pandemiju kao priliku da steknu još više bogatstva, na nas će biti svaljen teret mera štednji. Dosta! Ne zahtevamo jednostavno jednakost zarada među rodovima, već veće plate za sve radnike! Zahtevamo transnacionalnu preraspodelu bogatstva! Uzmimo ono što je naše!

Dobro finansirano i inkluzivno blagostanje na transnacionalnom nivou! Odbijamo planove za društvenu rekonstrukciju koji nastavljaju višedecenijsko smanjivanje socijalnih davanja ženema i migrantima. Želimo da stvorimo transnacionalne veze između borbi za blagostanje, pomoć i socijalnu sigurnost. Iako se uslovi blagostanja razlikuju od zemlje do zemlje, oni se zasnivaju na rodnoj i rasističkoj podeli rada i razlikama u platama koje stvaraju hijerarhije između žena različitih nacionalnosti. Želimo da ove hijerarhije pretvorimo u zajedničku borbu protiv patrijarhalnog blagostanja na nadnacionalnom nivou!

Bezuslovna boravišna dozvola Evropske unije za sve migrante, izbeglice i azilante! Odbacujemo način na koji vlade i šefovi ucenjuju migrante namećući nemoguće ekonomske i institucionalne zahteve neophodne za dobijanje i obnavljanje boravišne dozvole. To prisiljava migrante, posebno one poreklom izvan EU, da pristaju na inače neprihvatljive radne uslove.

Sigurno i bolje stanovanje za sve! U martu 2020. već smo bili u dubokoj stambenoj krizi. Tokom pandemije naši domovi su se politizirali još više, van naše moći i pristanka! Zahtevamo adekvatno i finansijski dostupno stanovanje za sve, bez prenaseljenosti i nesigurnih uslova! Pozivamo na hitno obezbeđivanje stanovanja za osobe koje su prošle nasilje u porodici!

Našim štrajkom esencijalnih radnica želimo da pokažemo da su naši životi i naše borbe od suštinske važnosti! Zbog toga moramo da udružimo snage preko granica. Osmog marta želimo da pozovemo sve da pokažu silu esencijalnog rada i da je koriste za nametanje naših uslova za društvenu rekonstrukciju nakon pandemije!

Pozivamo sve da organizuju štrajkove na radnim mestima i van njih, demonstracije, simbolične akcije, marševe i okupljanja! Pritisnimo sindikate da podrže žene u štrajku! Smislimo zajedno načine da naše različite borbe učinimo vidljivima i da ih povežemo preko granica.

Pozivamo sve žene, migrante i radnike koji dele našu viziju i zahteve da nam se pridruže na javnom okupljanju 21. februara na kojem ćemo razgovarati o horizontima našeg štrajka!

Pozivamo sve koji se slažu sa ovim manifestom da ga potpišu, dele ili prevedu na svoj jezik kako bi dospeo do što više žena, migranata i radnika.

Naš rad je nezamenjiv, naši životi su nezamenjivi, naš štrajk je suštinski!

Potpišite manifest ovde.
Kontaktirajte nas preko
Fejsbuka ili imejlom na adresi: essentialstruggles@gmail.com

Prethodni članak

Marš traktora indijskih farmera za Dan republike

Pitanje frilensera i dalje otvoreno. Za pravednije oporezivanje potrebne poreske reforme

Sledeći članak