Nastavlja se podrška zaposlenima u Beogradskoj filharmoniji: „Dokle će naš rad da bude nipodaštavan?“

„Dokle će oni kojima smo poverili brigu o sektoru kulture da devastiraju naše polje i resurse svojim neznanjem i izostankom odgovornosti?“ pitaju iz Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije prilikom iskazivanja javne podrške kolegama i koleginicama iz Beogradske filharmonije.

„Ovom prilikom, kao umetnice i umetnici iz cele Srbije, kulturne radnice i radnici, sa statusom samostalnih umetnika ili sa neregulisanim statusom, želimo da se pridružimo našim kolegama u borbi, da podsetimo na nebrigu nadležnog ministarstva i sa tim u vezi na niz akcija koje smo tim povodom pokrenuli tokom prethodnih godina u okviru kampanja ’Za dostojanstven rad u kulturi’ i ’Nisam u javnom interesu’“, objavili su u svom saopštenju iz Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije, time dajući podršku kolegama i koleginicama iz Beogradske filharmonije.

„Dokle će naš rad da bude nipodaštavan na brutalan i besraman način od strane onih koji bi upravo trebalo da vode brigu o dostojanstvenim uslovima rada i razvoja našeg sektora?“ zapitali su.

„Dokle će oni kojima smo poverili brigu o sektoru kulture da devastiraju naše polje i resurse svojim neznanjem i izostankom odgovornosti? Dokle će odgovorni da ćute ili da se kriju iza svojih silom nametnutih pozicija moći?“ nastavili su niz.

Ističući u svom saopštenju da se sektor kulture i umetnosti godinama urušava, naveli su da se rad svih umetnica i umetnika, kao i radnica i radnika u kulturi kontinuirano iz godine u godinu degradira i svodi na status socijalne nestabilnosti i ekonomske margine.

„U vremenima velikih kriza, ekonomske nestabilnosti, zdravstvenih kriza, sve većeg broja ratnih sukoba širom sveta, ozbiljno ugroženog ekološkog balansa na planeti i niza drugih izazova sa kojima se suočavamo, (u lokalnom kontekstu čitava 2023. godina svedoči o jednoj od ozbiljnih ekonomskih i društvenih kriza sa kojom smo se kao društvo suočili), međusobna solidarnost, razumevanje, briga za život, kako onaj ljudski tako i sav život u prirodi čiji smo deo, trebalo bi da predstavljaju nužne prioritete svih nas“, naglašavaju.

Imajući u vidu brojne neregularnosti izbornog procesa, čitav sistem delegiranja odgovornosti i upravljanja zajedničkim resursima se dovodi u pitanje, napominju i podsećaju da su više puta o tom govorili, posebno u vezi sa realizacijom javnih konkursa u polju kulture na lokalnom i republičkom nivou i zaključili:

„Isti princip nebrige, autoritarnosti, isključivosti, izostanka iskrenog dijaloga i saradnje sa umetnicama i umetnicima iz svih oblasti kulturnog i umetničkog rada demonstrirale su nadležne lokalne i republičke institucije koje bi morale biti servis svih nas.“

Ova važna Asocijacija koja broji više od sto organizacija iz čitave Srbije koje se bave nezavisnom kulturno-umetničkom proizvodnjom godinama ukazuje na netransparentne procedure i niz zloupotreba u distribuciji javnih sredstava i na republičkom i na lokalnom nivou u sektoru kulture, kao i na netransparentno i nekompetentno upravljanje javnim resursima kulture, uključujući i javne institucije.

Kako su njihove analize koje sprovode kontinuirano pokazale, najčešće se radi o mehanizmu partijskog zapošljavanja i izostanku transparentnih procedura za izbor uprava javnih institucija, ali i niz drugih zloupotreba i pritisaka koji se vrše na umetnike u različitim sektorima rada.

Poziv na udruživanje u zajedničkoj borbi

U istom saopštenju iz NKSS-a su pozvali i druge akterke i aktere u polju kulture da sopstvene kapacitete, koje uprkos dugogodišnjim pritiscima i nebrizi i dalje sami razvijaju svojim neumornim radom, udruže u zajedničkoj borbi za odbranu polja kulture od daljeg urušavanja, za odbranu društvenih resursa od nebrige i neodgovornosti nekompetentnih, a politički podobnih pojedinaca.

„Da se udružimo u procesu zajedničkog promišljanja novih, naših institucija, te političkih alternativa razarajućem kapitalističkom sistemu koji konstatno proizvodi duboke društvene krize u kojima se nalazimo. Da solidarno delujemo za bolje uslove života i rada u polju kulture i umetnosti u Srbiji, ali i da solidarno delujemo sa drugim borbama u našem društvu, za bolju budućnost svih u našoj zemlji“, istakli su u svom pozivu, ne samo onima sa nezavisne scene, već i zaposlenima u javnim institucijama koji se suočavaju sa istim problemima.

Politička platforma Solidarnost: umesto u Ekspo 2027 uložiti budžet u sistemsko unapređenje uslova rada

Solidarnu podršku Ansamblu izrazila je i Politička platforma Solidarnost koja je na svojim društvenim mrežama zatražila da nadležni prestanu sa praznim obećanjima „obećavajući kule i gradove, dok radnici i radnice u sektoru kulture jedva krpe kraj s krajem“.

„Dok vladajuće pokondirene elite u brendiranoj toaleti – koju sigurno ne mogu da priušte svojim službeničkim platama – defiluju našom Filharmonijom i drugim institucijama kulture, iznova pokazuju koliko se bahato i ignorantski odnose prema svima onima koji toliko značajan kulturno-umetnički sadržaj proizvode“, istakli su i dodali da nadležni ne vode računa o tome u kojim uslovima se danas radi u Srbiji.

„Njih nije briga da li i u kojem stanju su njihova bazična sredstva za proizvodnju – instrumenti, stolice, uniforma, te kakvi su im ugovori o radu, da li mogu tom platom da prehrane svoju porodicu, a da ne govorimo o dostojanstvenom životu i radu!“

Platforma Solidarnost ističe da se bore protiv trošenja ogromnog javnog budžeta na novi vladajući projekat „Skok u budućnost – Srbija Ekspo 2027“ i da bi trebalo da se posveti mnogo veća pažnja sistemskom i kontinuiranom ulaganju u veće plate, otvaranje novih radnih mesta sa ugovorima na neodređeno, u poštovanje zakonskog okvira kada je reč o ugovorima na određeno koje treba svesti na minimum – budući da i oni urušavaju položaj zaposlenih a posledično i sam kvalitet programa institucija.

V.K.

Prethodni članak

Centralni registar planskih dokumenata: Wanted, dead or alive

Obrenovac u raljama poplava i privatnih konsultanata

Sledeći članak