Osniva se novi sindikat radnika i radnica u umetnosti u Sloveniji: Sindikat za kreativnost i kulturu ZASUK

ZASUK objedinjuje radnike i radnice u kulturnom i kreativnom sektoru, koji uglavnom rade kao spoljni saradnici javnih ustanova, nevladinih organizacija i preduzeća, a povezuje ih socijalna i finansijska nesigurnost.

U nedelju 2. oktobra članovi i članice ZASUK-a će na konstitutivnoj skupštini usvojiti statut ZASUK-a, jednogodišnji program rada i izabrati radni odbor i koordinatore. U toku je predstavljanje liste kandidata.

U najavi se naglašava da će ZASUK raditi na principu kolektivnosti, otvorenosti i rotacije odbora, gde ne postoji klasična hijerarhijska postavka.

ZASUK će delovati po modelu integrisanog organizacionog pristupa kojim se umesto na servisiranju usluga i rešavanju problema radnika za njih, radi zajedno sa njima, dakle, budući sindikat će se zasnivati na aktivnoj ulozi i uključivanju radnika u donošenje odluka, planiranje i postavljanje zahteva, kao i razrađivanju strategija kako se nositi sa njima.

Sindikat je otvoren za sve radnice i radnike iz kulturnog i kreativnog sektora koji rade samostalno, bez obzira na različite poslove ili različite pravne statuse.

Među navedenim razlozima za pridruživanje ovom sindikatu navedeno je da će veliku pregovaračku moć i legitimitet za promene steći „brojkama kojima stvaramo pritisak na vlast i politiku“, kao i da kolektivno organizovan pojedinac rizikuje manje odmazde ako se opire eksploataciji, jer se organizovanjem u sindikat odgovornost prenosi sa pojedinca na kolektivnu ili pravnu službu.

Kolektivnim povezivanjem se afirmiše kulturno-kreativni sektor kao legitimni i neophodni sagovornik u potrazi za boljim rešenjima za opšte dobro koje se ne može prevideti ili izostaviti, kao i da se kolektivnim organizovanjem obezbeđuje pravna i druga stručna pomoć koju radnici ne mogu sami da plate.

Među sedam razloga za učlanjenje u ZASOK, navodi se i argument da ukoliko su radnici kolektivno organizovani, „Vi i Vaše kolege postajete interesantni za povezivanje, savezništvo, sticanje legitimiteta i sindikalne ili političke podrške i time jačate pregovaračku moć u pregovaračkim procesima“.

Međutim, kao najvredniji razlog za uključivanje navodi se kolektivni rad na zajedničkim aktivnostima i druženje sa ljudima „za pravu stvar“ koje je „neprocenjivo blago u ovim vremenima“:

„Povezivanjem i radom stičete prave prijatelje i saveznike i ne ostajete izolovani, izostavljeni i usamljeni sa svojim problemima,“ novodi se u pozivu za učlanjenje.

Osnivački sastanak članstva ZASUK-a održaće se u Sokolskom domu na Taboru u Ljubljani, sa početkom u 10 časova.

V.K.

Prethodni članak

Sindikati zbijaju redove – da li će doći do generalnog štrajka u Srbiji?

„Znanje i tolerancija“ protiv „mračnjaštva i nasilja“ na izborima sutra u Brazilu

Sledeći članak