Sindikat nauke: „Pozivamo dekane fakulteta da ne odlažu proces zaklјučivanja novih ugovora o radu“

Pojedini dekani odbijaju da zaklјuče nove ugovore o radu sa istraživačima, Sindikat nauke poziva oštećene na zajedničku borbu za elementarno pravo na ugovor o radu u skladu sa zakonom.

Protest Sindikata nauke ispred Vlade: „Samo solidarnost, to jedino što može da nas spasi“

I dalje veliki broj istraživača na fakultetima nije zaklјučio nove ugovore o radu, jer se dekani pojedinih fakulteta oglušuju o propise Programa institucionalnog finansiranja, upozoravaju iz Sindikata nauke.

„Pozivamo sve istraživače na fakultetima da se jave svojim [sindikalnim] poverenicima, odnosno direktno Sindikatu nauke Srbije i kampanji Za dostojanstven rad u nauci, kako bismo se zajedno izborili za elementarno pravo na ugovor o radu u skladu sa zakonom“, poručuju u saopštenju iz Sindikata nauke i kampanje Za dostojanstven rad u nauci.

Od usvajanja Programa institucionalnog finansiranja prošlo je više od sedam meseci. Član 11 Programa obavezuje fakultete i naučne institute da sa istraživačima zaključe ugovor o radu na period trajanja naučnog zvanja.

„Poručujemo da svi istraživači na fakultetima moraju da budu prepoznati kao ravnopravni deo naučne zajednice i da se ne sme dozvoliti diskriminacija po pitanju prava i obaveza zaposlenih. Ono što ne možemo da prihvatimo jeste da pojedini fakulteti i dalјe sprovode praksu tretiranja istraživača kao sezonskih radnika, sa ugovorima o radu koji su u suprotnosti sa propisima i normama kojima se uređuje oblast rada u Srbiji“, piše u saopštenju Sindikata nauke, koje su uputili medijima nakon sednice Pododbora Sindikata nauke Srbije koji okuplja istraživače na fakultetima.

Pododbor Sindikata nauke Srbije doneo je odluku da se služi svim pravnim mehanizmima koji su mu na raspolaganju kako bi se fakulteti kao poslodavci primorali da poštuju zakone i podzakonske akte kojima se uređuje oblast rada i pitanje statusa istraživača.

Sindikat će da oformi poseban pravni tim i radno telo koje će koordinisati aktivnosti Pododbora u rešavanju problema implementacije Programa institucionalnog finansiranja.

„Pozivamo dekane fakulteta da ne odlažu proces zaklјučivanja novih ugovora o radu već što hitnije počnu sa implementacijom Programa institucionalnog finansiranja. Pozivamo Vladu Republike Srbiji i resorno Ministarstvo, da u skladu sa svojim ovlašćenjima obezbede zakonitost u radu i postupanju fakulteta prema zaposlenim istraživačima i spreče dalјe dezavuisanje odluka koje su donete na državnom nivou i koje moraju da budu obavezujuće za sve aktere u ovom procesu“, piše u saopštenju sindikata.

Podsetimo, Sindikat nauke je krajem 2021. godine pokrenuo kampanju Za dostojanstven rad u nauci budući da je, prema oceni sindikata, 60% naučnih radnica i radnika u Srbiji imalo neregulisan radni status.

Pored regulisanja radnog statusa istraživačica i istraživača, sindikat je kampanjom zahtevao institucionalno finansiranje i jednake plate za jednak rad u sektoru nauke. Ukazivali su na nepravdu nejednakih plata zbog administrativnih propusta i na štetnost prepuštanja nauke projektnom finansiranju.

Nakon više meseci vođenja kampanje, tokom juna su stigle prve pozitivne vesti. Pojedini fakulteti su počeli da zaključuju ugovore o radu sa istraživačima na period trajanja zvanja.

A.J.

Prethodni članak

Pišite nam ukoliko su vam ugrožena radna prava i želite da objavimo tekst o tome

U subotu u Majdanpeku protest zbog policijske brutalnosti i dinamitiranja bez najave

Sledeći članak