Tomislav Kiš: Predlažemo skraćivanje radnog vremena sa 40 na 35 sati nedeljno u Hrvatskoj

U Hrvatskoj je nedavno formirana inicijativa „Za radnički Zakon o radu“ koju čine sindikati, političke stranke i organizacije civilnog društva. O ovoj inicijativi i njihovim predlozima razgovarali smo sa Tomislavom Kišom, glavnim sekretarom Novog sindikata i jednim od članova inicijative.

Tomislav Kiš

Nakon što su se pre nekoliko meseci u Hrvatskoj pojavile informacije da vlast planira rad na izmenama i dopunama Zakona o radu (ZOR) grupa sindikalaca, aktivista i političara je pokrenula inicijativu „Za radnički Zakon o radu“ smatrajući da je potrebno da što šira javnost učestvuje u procesu izrade krovnog zakona kakav je ZOR. Prema rečima Tomislava Kiša iz Novog sindikata: „Motivacija je bila to što se o procesu pregovaranja na tripartitnim tijelima (Vlada, sindikati, poslodavci) nije znalo gotovo ništa. Iz opreza da nešto ne bi bilo preskočeno počeli smo davati svoje prijedloge“.

Članovi inicijative su sindikati koji nisu članice reprezentativnih centrala, ali koji okupljaju preko 20.000 članova – „što za hrvatske prilike nije zanemariv broj“ smatra naš sagovornik, zatim organizacije civilnog društva i političke stranke. Sve organizacije navedene su na sajtu Inicijative.

Šta su po vama najveći problemi u postojećem ZOR-u? I kako biste ocenili njegovu primenu od usvajanja 2014. godine?

„Prije svega, najveći problemi su mjesta koja su nejasno napisana pa se sudskim procesima mogu dvojako tumačiti, zatim, radno vrijeme, odnosno nejasne formulacije koje reguliraju radno vrijeme, institut pripravnosti te ugovaranje plaće kroz ugovore o radu koja je niža od minimalne. Što se posljednjeg tiče, u stvarnosti se u tim situacijama isplaćuje minimalna plaća, ali se dodaci na plaću postupno isplaćuju na nižu osnovicu, pa su samim time manji. Problem u primjeni su zloupotrebe u sudskim procesima zbog nejasnoća određenih odredbi.“

Šta su vaši glavni predlozi i da li oni idu u smeru izmena postojećih odredbi ZOR-a ili predstavljaju sasvim nove odredbe budućeg zakona?

„Ukupno zasad imamo 46 amandmana, najvažnije možete naći u priopćenju s naše nedavne presice. Osobno bih izdvojio skraćivanje radnog vremena s 40 na 35 sati, prijedlog da se ugovorima o radu ne može ugovarati manja plaća od minimalne plaće, te kvalitetnije normiranje radnog vremena. Ovo su zasad primjedbe na postojeći Zakon, jer tekst novih izmjena Zakona koji je u proceduri koju je Vlada pokrenula zasad službeno nemamo. Naravno da materijal koji imamo može koristiti i biti početak nekog novog zakona.“

U kom pravcu će se dalje razvijati vaša inicijativa, hoće li se širiti i da li imate planove za buduće akcije?

„Inicijativa će se razvijati na način da će i dalje primati organizacije koje žele podržati prijedloge ili dati nove koji bi bili prihvatljivi za radnike. Iako ne očekujemo da će vladajući prihvatiti neki od naših amandmana, odnosno prijedloga za izmjene, čuvat ćemo jedinstvo do neke druge povoljnije prilike.“

M.M.

Prethodni članak

Nezapamćena vrućina u Indiji preti životu miliona i doprinosi prehrambenoj krizi

Nadležni i dalje ne rade svoj deo posla: Tribina o gorućim kulturno-političkim problemima ispred ULUS galerije u Knez Mihailovoj ulici

Sledeći članak