Zdravstveni radnici u Mađarskoj štede na hrani

Vlada Mađarske gura zdravstvene radnike u siromaštvo, prema ispitivanju sindikata skoro su svi spremni da se bore za veću platu i bolji položaj na radu.

Tri četvrtine zdravstvenih radnica i radnika u Mađarskoj štedi na hrani, a svaki šesti se suočava sa teškoćama da izmiri svoja dugovanja za kredit, javlja portal Mérce.

Rast cena i odluka Vlade Mađarske da plate u sektoru zdravstva podigne samo lekarima većinu zdravstvenih radnika i radnica gura u siromaštvo čije su razmere postale jasnije iz istraživanja koje je sproveo Nezavisni sindikat zdravstva.

Izveštaj sindikata pokazuje da izdaci većine zaposlenih u zdravstvu rastu većom stopom od inflacije. Čak 81% ispitanika javlja da su im u odnosu na početak prethodne godine izdaci porasli za više od 30%.

Na pitanje o uticaju odlaganja povećanja plata na njihovu potrošnju, 73,4% radnika je odgovorilo da su morali da smanje izdatke na hranu. Za 18% je problem da plati režije, 16,5% nije mogao da plati dugovanje za kredit, a više od 10% ima problema sa izmirivanjem troškova stanovanja.

Rešenje bi 40% zaposlenih u zdravstvu potražilo u prekovremenom radu, oko 30% razmišlja o promeni posla, a 20% o odlasku u inostranstvo.

Ono u čemu je bezmalo jednoglasno 2114 radnica i radnika koji su obuhvaćeni istraživanjem je da bi učestvovali u nekom obliku borbe za veće plate i bolje uslove na radu.

Zdravstvo u Mađarskoj nije u mnogo zavidnijem položaju od prosvete. Prosvetari se, kako smo o tome i na Mašini izveštavali, od sredine oktobra 2021. godine borbe za povećanje plata, humanije uslove na radu i poboljšanje sistema školstva.

Na pitanje da li vide mogućnost zajedničke borbe, koje su novinari portala Mérce uputili predsednici Nezavisnog sindikata zdravstva Adriani Šoš i portparolki Demokratskog sindikata prosvetnih radnika Eržebet Nađ, obe su odgovorile potvrdno.

A.J.

Prethodni članak

Astrina aplikacija Rad na sigurno: informišite se o rizicima od trgovine ljudima kada se zapošljavate

Uključivanjem u Emerald mrežu bi trebalo zaštititi još stotinak reka na Balkanu

Sledeći članak