Asocijacija NKSS o raspisanim javnim konkursima: Iskorak Ministarstva kulture, ali nedovoljan

Ministarstvo kulture Republike Srbije je 26. novembra raspisalo deo konkursa za savremeno stvaralaštvo za 2024. godinu. Kako bi konkursi Ministarstva kulture predstavljali podršku za programe tokom čitave godine, neophodno je njihovo blagovremeno raspisivanje, izjavili su iz Asocijacije.

Nakon višemesečnih saopštenja, apela i pritisaka koje je Asocijacija NKSS u saradnji sa drugim reprezentativnim organizacijama u kulturi sprovodila kroz kampanje „Za dostojanstven rad u kulturi“, pokrenutu u oktobru 2022. te nedavnu kampanju „Nisam u javnom interesu“, Ministarstvo kulture je konačno – mada samo delimično – odreagovalo.

Naime, 26. novembra Ministarstvo kulture raspisalo je deo konkursa za savremeno stvaralaštvo za 2024. godinu. Iako Asocijacija godinama apeluje da se javni konkursi raspišu početkom četvrtog kvartala tekuće godine a za narednu, kako bi se konkursna procedura do kraja godine u potpunosti završila, te kako bi korisnici javnih sredstava mogli njima da raspolažu već na samom početku godine, u praksi se najčešće dešavalo sasvim suprotno. Budžet bi, obično, bivao spreman za korišćenje tek sredinom aktuelne godine, što je mnoge aktere u kulturi stavljalo u izuzetno težak položaj.

Sa ionako minimalnim sredstvima, oni su morali da rediguju svoje programe, da ih realizuju u skraćenom roku, pod konstantnim pritiskom rokova i budžeta, što je za posledicu imalo pad kvaliteta programa, prekarizovanu radnu atmosferu u kojoj se radi intenzivno i prekovremeno, dok je javnost trpela zbog preterane koncentracije umetničkih programa u poslednjem tromesečju godine, kada su, zbog nastale situacije s konkursima, programi jedino i mogli da budu realizovani.

Povodom primetno ranije raspisanog konkursa nadležnog Ministarstva, u odnosu na prethodni period, Asocijacija NKSS je u svom saopštenju navela da ono predstavlja iskorak u odnosu na dosadašnju praksu, ali da i dalje otežava rad nezavisnih aktera u kulturi jer će rezultati odobrenih projekata stići krajem februara, što će aktere sa kulturne scene ponovo ostaviti u neizvesnoj poziciji tokom prvog kvartala.

Oni kažu da je i dodatni problem što se delu projekata sredstva uplaćuju sa velikim zakašnjenjem, nekima tek na kraju godine, pa je u tim okolnostima sadržinski i administartivno teško (ili nemoguće) realizovati projekat.

„Konkursi u kulturi predstavljaju važan instrument kulturne politike, i pozivamo Ministarstvo kulture da u najkraćem mogućem roku raspiše konkurse za sve oblasti. Sada su od umetničkih oblasti raspisani samo za oblast: Likovnih, primenjenih, vizuelnih umetnosti, dizajna i arhitekture, kao i oblast Umetničкa igra – klasičan balet, narodna igra, savremena igra“, istakli su.

„U suprotnom, ovo se može smatrati parcijalnim rešenjem, i onda ostaje pitanje zašto je Ministarstvo kulture favorizovalo ove, a uskratilo sve druge aktere u kulturi“, zapitali su iz Asocijacije.

Ništa nije nemoguće, ukoliko volja postoji

Prethodnih godina je za neke oblasti konkurs predviđao mogućnost finansiranja projekta i sa 150.000 dinara što je neodrživo, smatraju iz Asocijacije NKSS i naglašavaju da treba imati na umu da je minimalna cena rada u 2024. godini 43.360 dinara. To bi značilo, ističu, da na ovim projektima ne bi bilo moguće angažovati ni jednu osobu na duže od tri meseca.

„Minimum sredstava za sve odobrene projekte i programe konkursa ne sme biti manja od 300.000 dinara u svim oblastima“, jasni su.

Ovom prilikom iz Asocijacije su podsetili na ključne mehanizme koji su neophodni da se primene u procesu poboljšanja konkursnih procedura, poput onih koji se odnose na demokratsko kreiranje liste predloga stručnih i kompetentnih ljudi za članove komisija, zatim da se rezultati konkursa objavljuju u formi rang liste svih prijava na kojoj je jasno istaknuto za svaku prijavu: bodovni status projekta, odobreni iznos sredstava (za podržane projekte), kratko (negeneričko) obrazloženje žirija.

„Ministarstvo treba da preduzme pravne korake, te da ukine uredbu kojom se onemogućava žalbeni postupak na rešenja komisija“, naglasili su, kao i to da se ukine diskrecioni fond ministra kojim se netransparento raspolaže i dodeljuju sredstva.

Konačno, iz Asocijacije su podsetili da je u 2023. godini budžet za kulturu bio 0,67%, najniži u regionu, dok je ove godine 0,68%.

„Kao i u proteklih osam godina, Asocijacija NKSS radiće analizu rezultata ovih konkursa i drugih nakon što budu održani, te će naše analize biti javno dostupne“, najavili su.

A.J.

Tekst je nastao uz podršku Sekretarijata za kulturu Grada Beograda. 

Prethodni članak

A za studente samo hiljadarka: Šta mladi vide u novčanoj pomoći države pred izbore

Američki sindikat auto-industrije najavljuje najveću kampanju organizovanja u modernoj istoriji

Sledeći članak