Bezbednost i zdravlje na radu pod toplotnim udarom: kako se radi kada je preko 40 stepeni u halama?

Kada krenu visoke temperature, u fabričkim halama radnici i radnice često ne uspevaju da ispune norme, a dešava se i da padaju u nesvest od vrućine i opterećenja, o čemu svedoče i primeri iz kompanije Valy iz Valjeva. Koje temperature su optimalne za rad? Da li se u Srbiji poštuju propisi koji uređuju uslove za rad?

rad na izradi crkvenih zvona

Prema Zakonu o radu zaposleni ima pravo na bezbednost i zaštitu života i zdravlja na radu a poslodavac ima obavezu da rad organizuje tako da se ovo pravo zaposlenih poštuje.

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu propisuje minimalne zahteve koje je poslodavac dužan da ispuni. Tako na radnim mestima u zatvorenom prostoru mora da bude obezbeđena dovoljna količina svežeg vazduha, uzimajući u obzir radne metode i aktivnosti, odnosno poslove koji se obavljaju u procesu rada i fizičke napore koji se zahtevaju od zaposlenih. Kada se koristi sistem prinudnog provetravanja, taj se sistem mora održavati u ispravnom stanju, a rad uređaja za klimatizaciju ili ventilaciju ne sme izazivati neprijatnost zaposlenima usled povećane brzine strujanja vazduha.

Međutim, kako iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za Mašinu kažu, Inspektorat za rad pored ostalih prijava dobija i prijave koje se odnose na neodgovarajuće temperature na radnim mestima u radnoj okolini u kojoj se obavlja proces rada.

Kako navode iz Ministarstva, Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu, propisano je da, u toku rada, temperatura u radnim i pomoćnim prostorijama u kojima se nalaze radna mesta, mora da bude odgovarajuća, u zavisnosti od metoda rada i aktivnosti, kao i fizičkog opterećenja zaposlenih, osim na radnim mestima na kojima je uslovljena tehnološkim procesom, na primer u hladnjačama. Temperatura u prostorijama za odmor, prostorijama za zaposlene koji su na dužnosti, u sanitarnim prostorijama i prostorijama za pružanje prve pomoći mora da bude odgovarajuća u skladu sa namenom tih prostorija. Prozori, krovni prozori i staklene pregrade moraju da budu izvedeni tako da sprečavaju prekomerno dejstvo sunčeve svetlosti na radnom mestu u zavisnosti od prirode poslova.

„Shodno navedenom Pravilniku, kada je temperatura spoljašnjeg vazduha viša od 15 stepeni celzijusa, u radnim prostorijama maksimalna, dozvoljena temperatura ne sme da prelazi 28 stepeni celzijusa, kako za lak, tako i za srednji i teški fizički rad“, kažu iz Ministarstva za rad za Mašinu.

Ipak, uprkos pravilnicima za bezbednost i zdravlje na radu, u mnogim halama su temperature i preko 40 stepeni.

Jasmina Čitaković, članica Odbora za bezbednost i zdravlje na radu Valy d.o.o ispred zaposlenih, za Mašinu kaže da uslovi u nekim halama u ovoj kompaniji nisu ni približni onome što što piše u pravilnicima: „Prema pravilniku temperatura vazduha u halama treba da bude do 27 stepeni celzijusa. Ja sam sama kupila i donela termometar da izmerim temperaturu u hali u kojoj ja radim, temperatura je za stolom na kome radimo 33 stepena, dok je pored mašina često i preko 40. Te mašine greju, a njih ima preko dvadeset.“

Čitaković napominje da su uslovi rada u ovoj fabrici izuzetno teški:

„Posao je naporan, nema se vremena za malo opušteniji rad jer stalno jurite normu. U poslednje vreme je, zbog posledica pandemije na proizvodnju, došlo i do podizanja normi. Uprava stalno traži da se radi više a uvode nam pravila koja oduzimaju vreme u toku rada. To je vrzino kolo iz kog ne može da se izađe.“

Zbog takvih uslova rada dešava se da radnice kolabiraju, kaže Čitaković: „Pored toga što teški uslovi rada utiču na produktivnost rada, oni značajno utiču i na zdravlje radnica. Ženama se vrti u glavi, mnoge od njih imaju proširene vene i popucale kapilare, visok krvni pritisak i probleme sa kičmom. Zbog takvih temperatura i farbi koje isparavaju radnice se stalno znoje a na pauzama se sedi u klimatizovanom prostoru, pa se dešava da ste u toku dana nekoliko puta skroz mokre i osušene. Od 900 zaposlenih žena, njih 300 je na bolovanju. Žene se i zarade odreknu da malo povrate snagu.“

Čitaković kaže da kada se desi da neka radnica kolabira dođe hitna pomoć, ali da se žene nekada nakon što ih odvezu u bolnicu vrate u svoju smenu. Naša sagovornica navodi da se sindikat žalio na ovu situaciju, ali da iz kompanije kažu da klima ne može da se ugradi u farbaru: „Njihovo rešenje je da radnice puštaju na još po dve pauze od po 15 minuta. Po meni to nije adekvatno rešenje jer su radnice stalno mokre zbog visoke temperature u hali, mokra nam je i kosa i donji veš od visoke temperature, a pauze provodimo u klimatizovanom prostoru, pa se radnice izmore od stalnih temperaturnih razlika.“

Ona dodaje i da su radnice ranije imale dodatak na platu zbog teških uslova rada ali da su ovi dodaci ukinuti: „Mi smo to prijavili i čekamo rešenje po tom pitanju.“

Komentar od kompanije do objavljivanja ovog teksta nismo dobili.

krojačice u fabrici tekstilne industrije
Ilustracija rada u tekstilnoj industriji; Foto: Yevgenia Belorusets / Clean Clothes Campaign

Na pitanje šta zaposlene mogu da urade u situaciji kada se ne poštuju odredbe Zakona o radu i Pravilnika o bezbednosti i zdravlje na radu iz Ministarstva rada za Mašinu kažu: „Svi zaposleni koji rade na radnim mestima u radnim prostorijama u kojima nisu obezbeđeni propisani mikroklimatski uslovi, mogu se obratiti inspekciji rada.“ Inspekciji rada se zaposleni mogu obratiti odlaskom u kancelariju Inspektorijata, telefonom ili imejlom, a prijavu je moguće podneti i anonimno, podsećaju iz Ministarstva.

Šta Inspektorat za rad, kao organ uprave u sastavu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja može da učini ukoliko se utvrdi da postoje nedostaci u primeni mera bezbednosti, iz Ministarstva kažu: „Kada utvrde nedostatke u primeni mera bezbednosti i zdravlja na radu na radnom mestu u radnoj okolini, inspektori rada nalažu poslodavcu otklanjanje istih u datom roku, a za vreme trajanja okolnosti koje dovode do ugrožavanja bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenog, zabranjuju rad na radnom mestu. Takođe, inspektori rada, kada utvrde prekršaje iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, podnose zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, a ovlašćeni su i da podnesu krivične prijave protiv odgovornih lica.“

Poslodavci često ne ispunjavaju zahteve bezbednosti i zdravlja na radu utvrđene Pravilnikom, te su radnici i radnice primorani da rade u jako teškim uslovima. U prilog tome govore i podaci da je samo u periodu od januara do juna tekuće godine, izvršeno 29.677 inspekcijskih nadzora, od kojih 14.559 nadzora u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu: „Na osnovu utvrđenih nepravilnosti u navedenom periodu, inspektori rada su doneli 2.515 rešenja sa ukupno 5.488 mera, od kojih 1.983 rešenja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu sa 4.771 merom, a doneli su i 251 rešenje o zabrani rada na mestu rada.“ navode za Mašinu iz Ministarstva.

Prethodni članak

Gori more, tope se planine, plave se doline: slika klimatskih promena leta 2021. godine

ULUS: blokiran rad Udruženja

Sledeći članak