Evropski parlament

Evropski poslanici žele da zabrane rad lobista kompanije Amazon, a sindikati ih u tome podržavaju

Više od 30 sindikata i organizacija civilnog društva podržalo je zahtev poslanika Evropskog parlamenta da se lobistima američke kompanije Amazon oduzmu dozvole za rad u ovoj instituciji. Sindikati navode da Amazon konstantno odbija saradnju sa institucijama EU kada ispituju rad ove kompanije, a posebno kada se to odnosi na bezbednost radnika u skladištima.

Više od 30 sindikata i organizacija civilnog društva podržalo je zahtev poslanika Evropskog parlamenta da se lobistima američke kompanije Amazon oduzmu dozvole za rad u ovoj instituciji. Sindikati navode da Amazon konstantno odbija saradnju sa institucijama EU kada ispituju rad ove kompanije, a posebno kada se to odnosi na bezbednost radnika u skladištima.

Evropski parlament, zastave

Usvojen Izveštaj o prostituciji u EU: kažnjavati korisnike

Evropski parlament je prošle nedelje usvojio Izveštaj o prostituciji u EU, te pozvao na borbu protiv trgovine ljudima i seksualnog iskorišćavanja žena u prostituciji, kao i protiv politika koje eliminišu siromaštvo.

Evropski parlament je prošle nedelje usvojio Izveštaj o prostituciji u EU, te pozvao na borbu protiv trgovine ljudima i seksualnog iskorišćavanja žena u prostituciji, kao i protiv politika koje eliminišu siromaštvo.

Evropski parlament, zastave

Evropa na preseku: iz Evropskog parlamenta o potrebi za prevazilaženjem ekonomskog rasta

Od ponedeljka do srede, 15. do 17. maja ove godine, u Evropskom parlamentu se sastalo preko 2000 istraživača i aktivista širom Evrope kako bi raspravljali o budućnosti ekonomije tokom takozvane zelene tranzicije.

Od ponedeljka do srede, 15. do 17. maja ove godine, u Evropskom parlamentu se sastalo preko 2000 istraživača i aktivista širom Evrope kako bi raspravljali o budućnosti ekonomije tokom takozvane zelene tranzicije.

Evropski parlament izglasao ukidanje neplaćenih radnih praksi

U parlamentu EU je istaknuto da za praktikante mora biti obezbeđena plata koja pokriva stanovanje, hranu i prevoz. U Srbiji radna praksa nije regulisana i tri četvrtine praktikanata radi bez novčane nadoknade.

U Parlamentu EU je istaknuto da za praktikante mora biti obezbeđena plata koja pokriva stanovanje, hranu i prevoz. U Srbiji radna praksa nije regulisana i tri četvrtine praktikanata radi bez novčane nadoknade.

Evropski parlament usvojio zakon o proširivanju šuma u EU

Evropski parlament je 14. marta odobrio dva zakona kojim se propisuje smanjenje emisija CO2 u pojedinim privrednim sektorima zemalja članica i predviđa pošumljavanje.

Evropski parlament je 14. marta odobrio dva zakona kojim se propisuje smanjenje emisija CO2 u pojedinim privrednim sektorima zemalja članica i predviđa pošumljavanje.