Koren krize u zdravstvu i poslovima nege i brige je u rodnoj nejednakosti pokazuje Izveštaj SZO

Novi izveštaj koji je objavila Svetska zdravstvena organizacija (SZO), „Jednaka raspodela poslova za zdravlje i negu: rod i potcenjivanje rada u zdravstvu i nezi“ ilustruje kako rodne nejednakosti u zdravstvenom radu i radu oko nege i brige negativno utiču na žene, kako unutar zdravstvenih sistema tako i posledicama po njihovo zdravlje.

Nezaposlene žene koje se staraju o domaćinstvu imaće zdravstveno osiguranje

U izveštaju se ističe da nedovoljno ulaganje u zdravstvene sisteme rezultira začaranim krugom neplaćenog rada u zdravstvu i nezi, smanjujući učešće žena na plaćenom tržištu rada. To dovodi do manjeg ekonomskog osnaživanja žena i ometa stvaranje rodne ravnopravnosti.

Kako se navodi u saopštenju Svetske zdravstvene organizacije, žene čine 67 odsto plaćene globalne radne snage u zdravstvu i nezi. Pored ovog plaćenog posla, procenjeno je da žene obavljaju oko 76 odsto svih neplaćenih aktivnosti nege.

Pored toga, rad koji pretežno obavljaju žene obično je i manje plaćen i ima lošije uslove rada. Izveštaj naglašava da su niske plate i zahtevni uslovi rada uobičajeni u sektoru zdravstva i nege. Devalviranje poslova nege, što je posao koji prvenstveno obavljaju žene, negativno utiče na plate, uslove rada, produktivnost i ekonomski učinak celog sektora, navodi se.

Izveštaj ilustruje da decenije hroničnog nedovoljnog ulaganja u zdravstvo i rad na nezi doprinose rastućoj globalnoj krizi nege. Sa stagnacijom u napretku ka univerzalnoj zdravstvenoj pokrivenosti, što dovodi do toga da 4,5 milijardi ljudi nema dostupne osnovne zdravstvene usluge, žene su prinuđene da preuzimaju još više neplaćenog rada na poslovima brige i nege.

Sa druge strane, štetan uticaj slabih zdravstvenih sistema u kombinaciji sa povećanjem neplaćenog rada u zdravstvu i nezi dodatno opterećuje zdravlje negovateljica i kvalitet usluga.

Izveštaj pored analize nudi i preporuke za politike koje bi bolje vrednovale rad u zdravstvu i nezi.

Ove preporuke podrazumevaju poboljšanje uslova rada u zdravstvu i nezi, pravedno plaćanje žena na radu i jednake plate sa muškim kolegama, rešavanje rodne nejednakosti u poslovima nege, stvaranje kvalitetnih uslova rada negovateljica i zaštita njihovih prava i dobrobiti, ali i ulaganje u poboljšanje zdravstvenih sistema kako bi se smanjio udeo neplaćenog rada žena u poslovima zdravlja i brige i nege.

Srbija prati ovaj trend. Da li se dovoljno ulaže u zdravstveni sistem? Kako navodi čak i Javni servis, iako država najavljuje nabavke više dijagnostičke opreme nego ikada pre, renoviraju se bolnice i grade klinički centri koji nisu izgrađeni decenijama unazad, „na listama čekanja je više od 70.000 ljudi, a najviše bolujemo i umiremo od bolesti koje mogu biti i sprečene i izlečene.“

Prema najnovijim podacima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, juče je na listama čekanja bilo ukupno 77.192 ljudi. Prema Izveštaju Globalnog indeksa zdravstvene sigurnosti za 2021. godinu Republika Srbija i njeno zdravstvo se nalazi se na 59. mestu od ukupno 195 zemalja koje su obuhvaćene istraživanjem.

O poslovima i uslovima rada negovateljica mogli ste detaljno da čitate na Mašini, dok o radnim uslovima u zdravstvu govore brojni redovi u domovima zdravlja, ali i česti štrajkovi medicinskog osoblja.

I.P.

Prethodni članak

Smena vlasti u Portugalu: šta znači pad Socijalista

Sindikati su se izborili za osnovna radna prava platformskih radnika u EU

Sledeći članak