Mađarska: otpuštene prosvetne radnice ispred suda dočekane aplauzom

Održano je prvo ročište mađarskih prosvetara koji su posao izgubili zbog učešća u štrajku.

Prosvetne radnice i radnici u Mađarskoj se od jeseni 2021. godine bore za dostojanstvene uslove rada u javnom školskom sistemu koji decenijama ne dospeva na listu prioriteta nijedne Vlade. Naprotiv, sve Vlade redom biraju da na obrazovanju štede.

Još početkom prošle godine aktuelna Vlada se potrudila da razoruža prosvetne radnike i njihove sindikate i to in medias res pristupom: donošenjem uredbe koji efektivno zabranjuje obustavu rada u sektoru prosvete.

Uprkos vladinoj uredbi i krajnje neprijateljskom držanju zvaničnika, prošla godina je bila prožeta kratkim prekidima rada, različitim uličnim akcijama, uključujući i proteste sa više desetine hiljada ljudi, i sa nekoliko jednodnevnih štrajkova organizovanih sa ciljem da se izvrši pritisak na Vladu u korist nastavnica i nastavnika.

Krajem novembra obrazovne vlasti su prešle sa upućivanja pretnji na njihovo sprovođenje u delo, i otpustili su najpre devet, a tokom zime još pet prosvetara sa obrazloženjem da nisu održali časove.

Otpušteni prosvetni radnici su pokrenuli radnopravni spor protiv nadležne okružne školske uprave, a prvo ročište održano je juče u Budimpešti i odnosilo se na slučaj dve prosvetne radnice koje su, prema izveštaju portala Mérce, solidarni građani ispred suda dočekali aplauzom.

Tuženu okružnu školsku upravu je zastupala Beatriks Maroši, stručna rukovoditeljka institucije i potpisnica otpusnih pisama poslatih prosvetnim radnicama. Prema navodima optužbe otpuštene nastavnice su propustile celodnevnu nastavu. Nastavnice, sa druge strane, ističu da je u pitanju bilo samo nekoliko časova, te da je za većinu bila obezbeđena stručna zamena.

Prosvetne radnice argumentuju da je školska oprava otpuštanjima nameravala da odvrati druge nastanvike od borbe za bolji radni položaj. One zahtevaju da budu vraćene na posao, da im se nadoknade izgubljene plate i da se plati naknada štete zbog povrede ugleda i časti.

Sud, za sad, nije doneo presudu.

Situacija u sektoru prosvete Mađarske ukratko je sledeća: mađarski prosvetari su među najlošije plaćenima u toj branši u Evropskoj uniji. Nastavnik na početku karijere prima platu od oko 500 evra što je ujedno i prag siromaštva u Mađarskoj. Svega 7% nastavnog kadra je mlađe od 30 godina, a sistemu nedostaje 17 hiljada prosvetara. U narednih pet godina penzionisaće se 22 hiljade nastavnika. Drugim rečima, sama reprodukcija mađarskog školskog sistema je ugrožena.

Sindikati i nastavnici su ukazivali i na prevelik radni teret zaposlenih. Vlada je, umesto da izađe u susret makar nekim od zahteva prosvetara, napravila predlog novog zakona koji bi redefinisao radni status prosvetnih radnica i radnika. Prema komentarima Demokratskog sindikata prosvetnih radnika taj zakon bi, između ostalog, još više povećao radne obaveze nastavnika, i „naveo bi da napuste struku i one koji do sada to nisu planirali“.

A.J.

Prethodni članak

Banka Slicijumske doline odlazi u stečaj – drugi najveći bankrot u istoriji bankarskog sektora u Americi

Evropski parlament usvojio zakon o proširivanju šuma u EU

Sledeći članak