Privatnost u Srbiji u nezavidnom položaju

Tokom 2020. i 2021. godine registrovane su 142 povrede privatnosti u čemu prednjače javne institucije a za njima privatne kompanije.

Tokom 2020. i 2021. godine registrovane su 142 povrede privatnosti u čemu prednjače javne institucije a za njima privatne kompanije.

rad od kuće za laptopom

Rad od kuće: nadzor i kontrola i potreba da se zaštiti privatnost radnika i radnica

Pandemija je dovela i do porasta broja ljudi koji rade od kuće. Poslodavci su brzo posegnuli za savremenim alatima za praćenje i nadgledanje radnika što stvara potrebu za pravnim regulisanjem i jasnim potezima sindikata u cilju zaštite prava radnika i radnica koji rade od kuće.

Pandemija je dovela i do porasta broja ljudi koji rade od kuće. Poslodavci su brzo posegnuli za savremenim alatima za praćenje i nadgledanje radnika što stvara potrebu za pravnim regulisanjem i jasnim potezima sindikata u cilju zaštite prava radnika i radnica koji rade od kuće.

Digitalno nasilje prema ženama

Rodno zasnovano nasilje prema ženama u digitalnom prostoru odslikava svakodnevno nasilje prema ženama koje se dešava u društvu koje takvo nasilje proizvodi.

Rodno zasnovano nasilje prema ženama u digitalnom prostoru odslikava svakodnevno nasilje prema ženama koje se dešava u društvu koje takvo nasilje proizvodi.

Blokada saobraćajnica u Beogradu, Slavija, 4. Decembar 2021; Foto: Andraš Juhas / Mašina

Efekat zastrašivanja: narušavanje prava na slobodu izražavanja

Aktivisti prijavljuju da ih je posećivala policija zbog objava na društvenim mrežama u kojima su delili pozive i informacije vezane za protestne blokade puteva, što je jasan slučaj efekta zastrašivanja.

Aktivisti prijavljuju da ih je posećivala policija zbog objava na društvenim mrežama u kojima su delili pozive i informacije vezane za protestne blokade puteva, što je jasan slučaj efekta zastrašivanja.

Hajde da pričamo o digitalnim pravima

Da li znamo šta su naša prava na internetu? Izveštaji monitoringa digitalnih prava ukazuju na brojne slučajeve narušavanja digitalnih prava u Srbiji.

Da li znamo šta su naša prava na internetu? Izveštaji monitoringa digitalnih prava ukazuju na brojne slučajeve narušavanja digitalnih prava u Srbiji.