„Krvavi“ panjevi sa Šodroša ispred više institucija u Novom Sadu

Aktivisti Građanskog pokreta „Bravo“ i kampa na Šodrošu su 27. marta započeli kampanju „Tragovima zločina“ ostavivši ispred nekoliko institucija debla polivena crvenom bojom i fotografije nadležnih koje smatraju odgovornim za seču.

Aktivisti oba pokreta su poručili da neće odustati od utvrđivanja odgovornosti institucija i pojedinaca čije je činjenje i nečinjenje dovelo do seče desetine stoletnih stabala zaštićenih vrsta crne i bele topole na prostoru Šodroša i Kameničke ade 22. i 24. marta 2022. godine.

„Akcija Tragovima zločina predstavlja mapiranje direktno odgovornih institucija i ljudi koji su na mestima donosilaca odluka u tim institucijama“, kaže za Mašinu Brajan Brković, aktivista Šodroš Survivor kampa i član Građanskog pokreta „Bravo!“.

Vlast u Srbiji je centralizovana i voluntaristička, toliko da predsednik države godinama gradi imidž čoveka koji treba da se pita sve i koji odlučuje o apsolutno svemu. Osvrnuvši se na takvo stanje stvari, Brković je prokomentarisao da, iako Aleksandar Vučić ima najveću odgovornost i za dešavanja na Šodrošu, to ne abolira druge:

„Smatramo da je važno da upoznamo javnost sa imenom i prezimenom ljudi koji su na srednjem nivou donošenja odluka“.

Ako su oni bili nečim pritisnuti ili ucenjeni, to su bili u obavezi da prijave, konstatuje Brković.

„S obzirom da su svi ćutali, oni će biti predmet pravnih gonjenja i budućih aktivističkih performansa koje ćemo organizovati kako bismo ogolili ceo lanac komande koji je doveo do toga da umesto spomenika prirode u Novom Sadu možemo imati prirodnu katastrofu“.

„Krvava“ debla su ostavljena ispred Gradske kuće, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Javnog preduzeća „Ubranizam“ Novi Sad, Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ i Ministarstva unutrašnjih poslova, PU Novi Sad.

Aktivisti građanskog pokreta Bravo i Šodroš Survivor kampa su objavili i saopštenje u kom u kratkim crticama navode za šta smatraju odgovornim određene javne funkcionere.

Oni ocenjuju da su aktuelni gradonačelnik Milan Đurić i bivši gradonačelnik Miloš Vučević zanemarili javni interes i dobrobiti građana i prirode u korist interesa investitora i izvođača radova, Aktuelni i bivši gradonačelnik su javno optuženi za to da krše zakone i zloupotrebljavaju političku moć za obračune sa neistomišljenicima i pobunjenim građanima Novog Sada, te da omalovažavaju, vređaju i diskredituju one građane Novog Sada koji se protive uništavanju poslednje zelene oaze prirode i pluća Novog Sada – Dunavca, Šodroša i Kameničke ade.

Podsetimo, Grad Novi Sad je, između ostalog, odgovoran za to što su demonstrante koji su u julu protestovali protiv usvajanja GUP-a za Novi Sad tukla i maltretirala osuđivana lica angažovana kao privatno obezbeđenje, kao i za to što je, između ostalog, lokaciju gradilišta i radove za koje aktivisti kažu da su nelegalni od građana tokom protesta u oktobru 2022. „obezbeđivalo“ i do nekoliko stotina policajaca u punoj opremi.

I aktivisti i nezavisni pravnici višekratno su zahtevali da se tužilaštvo pozabavi odgovornima za primenu prekomerne sile nad građanima, ali su građani umesto toga dobili relativizovanje nasilja sa najviših mesta, desetine prekršajnih i krivičnih prijava, pokušaj kriminalizovanja aktivizma u formi predloga Zakona o policiji krajem 2022. i sveže opstrukcije tužilaštva.

U saopštenju povodom početka kampanje „Tragovima zločina“ aktivisti problematizuju i postupanje Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode (PZZP). Oni smatraju da Zavod „nije učinio sve što je u njegovoj nadležnosti i moći kako bi se čitav prostor Šodroša i Kameničke ade stavio pod odgovarajući stepen zaštite“, da se „oglušio o sve zahteve stručne javnosti i molbe građana da se izradi Studija o uticaju izgradnje novog mosta na živi svet na području Šodroša i Kameničke ade, kao i na sve zahteve da se preduzmu mere za umanjenje štetnih uticaja izgradnje mosta na postojeći ekosistem“.

Tvrdi se da je PZZP lažno prikazao „stanje prilikom nadzora izvršenog 22.marta 2023. godine, konstatujući da u stablima oborenim prilikom seče 21. marta 2023. nije bilo duplji za gnežđenje ptica, čime su umanjili njihovu vrednost i značaj, i oslobodili odgovornosti one koji su omogućili i obavili seču – JP Vojvodinašume“.

Na posečenim stablima jasno se vide duplje. Odgovornim licima Bravo i Šodroš Survivor kamo smatra v.d. direktorku dr Željku Jeličić Marinković. (Podsetimo, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode baca u očaj i aktiviste za zaštitu šuma Fruške gore, time što daje saglasnost na obimne planove seče koje se propisuju Osnovama gazdovanja šumama koje izdaje Uprava za šume Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.)

Zahtevaće se i utvrđivanje odgovornosti Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, a kao odgovorni pojedinac označen je pokrajinski sekretar, potpredsednik Vlade Vojvodine, Vladimir Galić.

„Od trenutka seče stabala zaštićenih vrsta crne i bele topole na prostoru Šodroša, šumarska inspekcija koja deluje u u okviru ovog Sekretarijata nije ni jednom na odgovarajući i zakonom propisan način obavila inspekcijski nadzor i utvrdila stanje bespravne seče“, navodi se u saopštenju i dodaje:

„Nisu izlazili na teren na poziv aktivista i građana, koji su javljali o nezakonitim aktivnostima (seči). Kada je trebalo da se reaguje urgentno, po pozivu građana, niko se nije odazivao na telefonske pozive, niti odgovarao na poslate mejlove, a sada tvrde da im se niko nikada nije obraćao“.

Bravo i Šodroš Survivor kamp odgovornima smatraju i v.d. direktora JP „Urbanizam“ Novi Sad, institucije koja je, po njihovim navodima stvorila „uslove za usvajanje rešenja u Generalnom urbanističkom planu Novog Sada do 2023. godine koji su uveli elemente urbanizacije na prostor Šodroša i Dunavca“.

Kako smo pisali, a aktivisti ocenjuju u saopštenju, iz JP „Urbanizam“ su odbili „sve primedbe koje su tokom javne rasprave dolazile od stručne javnosti i građana, a koje su se odnosile na neprihvatanje rešenja za buduću devastaciju Šodroša i Dunavca. Izradili su urbanističke planove koji nisu imali neophodne Procene uticaja na životnu sredinu. Ovakve procene naročito su potrebne kod izrade planova za delikatna vredna područja kakvi su Dunavac, Šodroš i Kamenička ada“, naglašavaju aktivisti.

Aktivisti odgovornima smatraju i JP „Vojvodina šume“, čiji je direktor Roland Kokai. Kako se konstatuje u saopštenju: „Odgovorno je jer je nečinjenjem omogućilo nezakonitu seču stabala zaštićenih vrsta crne i bele topole na Šodrošu, kao prostoru na kome u skladu sa Zakonom gazduju“. Odgovorno je, kažu i „Zato što šumari ovog JP nisu propisno obeležili posečena stabla i sačinili odgovarajući zapisnik o prvoj bespravnoj seči u junu 2022, koju je naložilo JP Koridori Srbije. Iako su jedini nadležni za seču šume, nisu pripremili dokumentaciju za seču stabala izvedenu na Kameničkoj adi 22. marta 2023“.

U saopštenju se postavlja i pitanje odgovornosti Ministarstva unutrašnjih poslova – PU Novi Sad, sa v.d. direktorom novosadske policije Goranom Radonjićem na čelu:

„Odgovorno je jer su pripadnici policije upotrebljavali prekomernu silu protiv aktivista i građana koji su štitili šumu na Šodrošu i Kameničkoj adi i zakone Republike Srbije 23. oktobra 2022. i 24.marta 2023. godine; jer Unutrašnja kontrola MUP-a, do danas nije donela Odluku u vezi sa Pritužbom većeg broja udruženja uključenih u akcije za odbranu Šodroša na postupanje policijskih službenika tokom protesta 23. oktobra 2022. godine; jer su prilikom postupanja policije 23. oktobra 2022. i 24. marta 2023. godine, veliki broj aktivista i građana nezakonito lišavani slobode“.

Policija je u petak, 24. marta privela dvanaest aktivista koji su se protivili seči. Protiv njih su podnete prijave, tako da ukupan broj prekršajnih i krivičnih prijava koje su nakupili aktivisti od početka protivljenja donošenju GUP NS 2030 i seči na Šodrošu, Ribarskom ostrvu i Kameničkoj adi teži stotini. Planirana je seča 140 stabala na staništu zaštićenih vrsta.

„Od borbe za istinu, poštovanja zakona, i očuvanja prirode nećemo odustati!“, poručuju aktivisti građanskog pokreta Bravo i Šodroš Survivor kampa.

I.K.

Prethodni članak

Radnici u Nemačkoj su zaustavili saobraćaj, zahtevaju povećanje plata

Masovni protesti u Izraelu, najveći sindikat preti generalnim štrajkom

Sledeći članak