Predavanje Gal Kirna: Kako se kalilo samoupravljanje

 

U septembru 2016. godine u okviru projekta Krtička mašina, Gal Kirn je u beogradskom Domu omladine održao predavanje o specifičnostima razvoja jugoslovenskog puta u socijalizam. Osnovne karakteristike te politike bile su stvaranje samoupravnog ekonomskog modela i iniciranje pokreta Nesvrstanih na planu spoljne politike.

Predavanje izgradnju samoupravnog socijalizma predstavlja kao rezultat dugih i produktivnih rasprava unutar tadašnjih intelektualnih krugova i radničkih kolektiva. Te rasprave su započete još pre Drugog svetskog rata, a svoju materijalizaciju imale su i tokom same Narodno oslobodilačke borbe kada su stvoreni organizacioni temelji buduće ekonomije. Nastale tenzije i kontradikcije unutar institucionalnih i svakodnevnih samoupravnih praksi, tokom pedesetih i šezdesetih godina prošlog veka, koje su vodile ka tzv. tržišnom socijalizmu, razmatrane su kroz odabrane primere iz jugoslovenske kulturne i umetničke proizvodnje.

Predavanje je održano na engleskom jeziku.

Prethodni članak

Pernar i Malagurski – desnica za 21. vek

Protesti zbog visokih cena grejanja

Sledeći članak